Uniwersytet Warszawski zyska nowe centrum badawcze

Nowe centrum nauk biologicznych i chemicznych zostanie wybudowane na kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nowy projekt zapewni najnowocześniejsze urządzenia oraz będzie skupiał się na rozwoju innowacyjności dla celów szeroko pojętej gospodarki.

Inne narzędzia

 

Projekt, nazwany CENT III, będzie realizowany w dwóch etapach: pierwszy to budowa części centrum (10 576 m²) łącznie z niezbędną drogą dojazdową oraz infrastrukturą; etap drugi będzie obejmował rozbiórkę budynku radiochemii, a następnie budowę pozostałej części nowego centrum badawczego (10 456 m²) wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą. Dostarczone będą również sprzęt naukowo-badawczy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz umeblowanie. Etap pierwszy może też obejmować remont budynku Wydziału Chemii oraz rozbiórkę budynku inwentarskiego i podstacji.

Innowacyjne rozwiązania

W nowym centrum powstaną 133 laboratoria oraz sale seminaryjne i wykładowe. Laboratoria zapewnią 40 nowych miejsc pracy do końca 2019 roku, łącznie z 25 nowymi stanowiskami badawczymi i handlowymi. Jednym z głównych celów projektu CENT III jest pomoc w wykorzystaniu wyników badań biologicznych i chemicznych na gruncie przemysłowym. Dlatego też praca w ramach CENT III będzie skupiała się na szukaniu innowacyjnych rozwiązań, które mają potencjał lub zastosowanie komercyjne w trzech obszarach badawczych: nowe źródła energii, ochrona środowiska oraz chemia związków biologicznych.

Infrastruktura badawcza CENT III będzie działać jako platforma dla badań interdyscyplinarnych i zapewni usługi dla firm działających w sektorze farmaceutycznym, medycznym, energetycznym, żywności i ekologii. Nowe obiekty będą stanowiły środowisko pracy dla najlepszych badaczy, młodych naukowców oraz techników z Polski i zagranicy.

Otwarte działanie

Wyniki projektu CENT III będą wykorzystywane przez inne centra badawcze, a jego laboratoria będą otwarte dla użytkowników z zewnątrz. Zostaną też podjęte działania w celu nawiązania współpracy z organizacjami komercyjnymi, zainteresowanymi sprzedażą i wykorzystaniem wyników badań centrum. Sukces zapewnią analizy marketingowe. Umożliwią one określenie zapotrzebowania naukowego i biznesowego na wyniki CENT III. Analizy skupią się na badaniach kontraktowych oraz potencjalnym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań przez środowiska biznesowe i badawcze.

Zgodnie z przewidywaniami, do 2019 roku program CENT III będzie wykorzystywany w 50–90 projektach badawczych, a do roku 2022 liczba ta wzrośnie do 150–250. Liczba innowacji w zakresie produktów i procesów biznesowych, w wyniku współpracy z centrum, może wynosić 10–15 do 2019 roku i 20–30 do 2022 roku.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt zatytułowany „Centrum nauk biologicznych i chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kampus Ochota” ma zapewniony łączny budżet 66 797 570 EUR, przy wkładzie unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 56 777 934 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

04/06/2012