Nowe zaplecze w obrębie kampusu uniwersyteckiego

Kampus Uniwersytetu Warszawskiego (UW) na Ochocie wkrótce powiększy się o dwa nowe budynki, oferujące najnowocześniejsze zaplecze do prowadzenia prac oraz studiów technicznych i naukowych.

Inne narzędzia

 

Infrastruktura zajmie całkowitą powierzchnię wynoszącą ok. 50 127 m2. Po zakończeniu realizacji oczekuje się, że z budynków korzystać będzie 2 011 studentów kontynuujących w nich naukę, nie licząc studentów korzystających z systemów nauki na odległość.

Większe możliwości kształcenia

Dotychczasowa infrastruktura techniczna wykorzystywana przez wydziały biologii, chemii i fizyki, a także Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), nie ułatwiała prowadzenia nowoczesnych programów edukacyjnych. Poza tym obecnie wykorzystywane budynki nie spełniają wymogów europejskich w zakresie norm pracy, funkcjonalności pomieszczeń oraz norm BHP. W niniejszym projekcie zwrócono uwagę na te ograniczenia, proponując stworzenie interdyscyplinarnego centrum akademickiego służącego szkoleniu specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Plan zakłada zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu oraz poprawę organizacji istniejącego systemu edukacyjnego i zarządzania nim.

Realizacja projektu przyniesie wielorakie korzyści studentom krajowym i zagranicznym, doktorantom, wykładowcom, pracownikom akademickim oraz studentom kierunków technicznych. Przewiduje się, że w nowo powstałym centrum przedmioty techniczne i naukowe studiować będzie 1 666 osób, a ok. 1 631 osób ma korzystać z rozwiązań informatycznych, w tym rozwiązań umożliwiających edukację na odległość.

Budynki na przyszłość

Budynki będą nosić nazwy CeNT I i CeNT II. W ramach ich realizacji przewidziano rozwiązania umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym. Budynki mają zawierać wyposażenie i sprzęt laboratoryjny, wyposażenie pracowni i klas, a także sprzęt komputerowy i zaawansowaną infrastrukturę teleinformatyczną.

Zgodnie z planem powierzchnia CeNT I będzie wynosić 22 391 m2 i obejmować laboratoria edukacyjne do użytku studentów i doktorantów UW oraz osób z innych instytucji edukacyjnych studiujących biologię, chemię, biotechnologię, informatykę oraz ochronę środowiska. W budynku znajdować się będzie sala komputerowa wyposażona w zaawansowaną technologicznie infrastrukturę informatyczną i teleinformatyczną z edukacyjnymi, opartymi na sieci źródłami wiedzy oraz bazami danych. Budynek będzie również wyposażony w sale wykładowe i seminaryjne, pomieszczenia administracyjne i techniczne oraz pomieszczenia socjalne dla studentów i pracowników.

Budynek CeNT II, zajmujący powierzchnię 27 736 m2, będzie stanowić zaplecze do celów realizacji programów edukacyjno-naukowych w dziedzinach fizyki i pokrewnych. W budynku tym znajdować się będą również sale wykładowe, pomieszczenia biblioteczne, administracyjne i techniczne oraz pomieszczenia socjalne dla studentów i pracowników.

Data projektu

21/02/2011