Dwadzieścia osiem dodatkowych tramwajów usprawni przyjazny środowisku transport publiczny

W wyniku nowej inwestycji w transport publiczny Szczecin, stolica województwa zachodniopomorskiego w Polsce, otrzyma nowe tramwaje niskopodłogowe. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie przyjaznego środowisku transportu na potrzeby 615 750 mieszkańców miasta i okolic.

Inne narzędzia

 

Projekt obejmuje zakup 28 nowych tramwajów oraz niezbędnego wyposażenia specjalistycznego, a także przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla pracowników obsługi. Tramwaje są jednoprzestrzenne (na planie otwartym) oraz przystosowane do środowiska i klimatu Szczecina. Będą spełniać wszystkie wymagania techniczne, w tym wymagania wynikające z warunków panujących na torach oraz z warunków zasilania w sieci tramwajowej.

Wysoki poziom techniczny, dostępność dla wózków inwalidzkich, łatwiejsze korzystanie

Wszystkie tramwaje są niskopodłogowe, co oznacza, że ich podłoga jest całkiem płaska lub lekko pochyła. Każdy z nowych tramwajów ma co najmniej jedno miejsce na wózki spacerowe i inwalidzkie. Stanowisko dla wózków inwalidzkich pozwala taki wózek unieruchomić dla bezpieczeństwa w pozycji przeciwnej do kierunku jazdy. Przedsięwzięcie obejmuje także wyposażenie wszystkich tramwajów w audiowizualny system informacji dla pasażerów, wi-fi, system cyfrowego monitorowania trasy oraz w mobilne biletomaty. Ponadto w ramach projektu  zachęca się do korzystania z transportu publicznego jako alternatywy przyjaznej środowisku — jego celem jest zwiększenie liczby pasażerów do 2015 r. do poziomu 375 345 osób rocznie.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zakup niskopodłogowego taboru szynowego dla Szczecina” wynosi 55 427 782 EUR, z czego 29 858 955 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

29/12/2014