Po nowemu do zabytków

Dwujezdniowa droga ekspresowa doprowadzi zdobycze XXI wieku do historycznego zakątka Europy.

Inne narzędzia

 

Planowana droga poprawi komunikację między Warszawą a północno-wschodnią Polską. Skróci czas przejazdu między dużymi miastami i usprawni transport osobowy i towarowy między mniejszymi miejscowościami, wsiami i gospodarstwami rolnymi.

Poprawi się bezpieczeństwo drogowe w rejonie bogatym w jeziora i Parki Krajobrazowe. Mieszkańcy i turyści odczują poprawę jakości życia dzięki drodze ekspresowej o długości 31,25 km.

Zetknięcie z wielowiekową historią

Okolice, przez które będzie przebiegać nowa droga, mają bardzo bogatą historię. Nowy odcinek S7 przecina między innymi gminę Olsztynek, skąd niedaleko jest do położonego malowniczo nad Łyną Olsztyna. Krzyżacy dotarli do Olsztyna w XIV wieku i zbudowali w nim zamek, który stoi po dziś dzień. W XVI wieku w zamku tym mieszkał słynny astronom Mikołaj Kopernik, a dwa stulecia później pod jego murami defiladę zwycięskich wojsk przyjmował Napoleon Bonaparte.

Stamtąd nowa dwujezdniowa droga ekspresowa prowadzi prosto do Nidzicy, gdzie także znajduje się imponujący zamek krzyżacki. Sam powiat nidzicki, będący jednostką samorządu terytorialnego w tym rejonie Polski, powstał zaledwie 14 lat temu, w 1999 r.

Od Krzyżaków do sieci

Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie miała łącznie długość 31,25 km. Składa się na nią odcinek dotychczasowej drogi S7 o długości 25,54 km oraz dodatkowe 5,71 km drogi S51. S7 należy do transeuropejskiej sieci transportowej, tzw. TEN-T.

Droga będzie przystosowana do prędkości 100 km/h i nacisku na oś wynoszącego 115 kN (około 12 ton).

Projekt zakłada m.in. budowę pięciu węzłów, 33 obiektów inżynierskich, jednego miejsca obsługi podróżnych oraz 17 przejść dla zwierząt. Zostanie wybudowana droga dojazdowa łącząca nową drogę ekspresową z istniejącą drogą krajową nr 7.

Ponadto powstaną przepusty, drogi dojazdowe i serwisowe, chodniki, ścieżki rowerowe i zatoczki autobusowe. Zamontowane zostaną ekrany akustyczne, światła i znaki drogowe, a także urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowa droga będzie zaopatrzona w odwodnienie, a częściowo także w kanalizację burzową do wstępnego oczyszczania wód opadowych. W zamian za wykarczowane drzewa i krzaki zostanie zasadzona nowa zieleń. Ocenia się, że w trakcie budowy drogi ekspresowej powstanie prawdopodobnie 1219 nowych miejsc pracy, a po zakończeniu projektu kolejnych 160 miejsc pracy.


Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S7, Olsztynek (S51)–Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek–Nidzica” wynosi 354 573 455 EUR, z czego 289 634 599 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T" Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

09/04/2014