Modernizacja linii tramwajowej wspiera zrównoważony transport

Zarówno pasażerowie poznańskiej sieci tramwajowej, jak i kierowcy samochodów skorzystają na rozbudowie miejskiej sieci tramwajowej, która ułatwi dostęp do komunikacji publicznej.

Inne narzędzia

 

Projekt obejmuje budowę w sumie 6,6 km pojedynczego toru. Według prognoz w 2013 r. z nowej linii skorzystają 223 643 osoby.

Korzyści społeczno-ekonomiczne

Projekt jest realizowany w Poznaniu (557 tys. mieszkańców i 868 tys. w całej aglomeracji) i obejmuje budowę 5,07 km toru oraz 1,53 km toru na pętli na Franowie. Inwestycja dotyczy zarówno infrastruktury, jak i zakupu sprzętu.

Projekt pozwoli szybciej dotrzeć do celu pasażerom komunikacji zbiorowej, a dzięki zmniejszeniu ruchu samochodowego przyniesie również oszczędności użytkownikom komunikacji indywidualnej. Projekt przyczyni się także do obniżenia poziomu hałasu i zanieczyszczenia powietrza, w tym emisji CO2.

Opis projektu

Projekt „Budowa Trasy tramwajowej os. Lecha — Franowo” wiąże się z wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach prac zostanie wykonane odwodnienie, podtorze i nawierzchnia torowa.

Istniejąca pętla na os. Lecha zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce pojawi się rozjazd tramwajowy. Zostaną także wykonane prace polegające na budowie sieci trakcyjnej, w tym stacji zasilania, stacji prostownikowej, przewodów zasilania, oświetlenia ulicznego itd.

Trasę nowej linii zaprojektowano w taki sposób, aby zmniejszyć oddziaływanie infrastruktury na otoczenie, projektując tunel na odcinku od ul. Chartowo do ul. Szwedzkiej. Wymaga to zakrojonych na szeroką skalę prac ziemnych oraz zastosowania systemów wentylacyjnych.

Konieczna jest także przebudowa sieci wodociągowej i ciepłowniczej, kanalizacji ściekowej i deszczowej oraz sieci gazowej i telekomunikacyjnej.

Nową linię poprowadzono możliwie najdalej od zabudowy mieszkaniowej, a prace ziemne są także szansą dla terenów zielonych: zagospodarowanie zieleni, zasadzenie drzew i krzewów, elementy małej architektury, ścieżki rowerowe i nowe chodniki sprawią, że miejsca te staną się zarówno bardziej estetyczne, jak i funkcjonalne.

Dzięki inwestycji osoby niedysponujące samochodami będą mogły dotrzeć do centrum handlowego M1.

Data projektu

08/09/2011