Modernizacja tramwajów przynosi Szczecinowi korzyści w zakresie transportu i turystyki

Zakrojona na szeroką skalę przebudowa części sieci tramwajowej w Szczecinie — możliwa dzięki funduszom unijnym — przyniesie długoterminowe korzyści zarówno mieszkańcom, jak i osobom dojeżdżającym do pracy na terenie aglomeracji. Dzięki realizacji projektu udało się poprawić połączenia transportowe w mieście i przystosować sieć do obsługi nowych niskopodłogowych tramwajów, stanowiących udogodnienie dla niepełnosprawnych pasażerów oraz dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Inne narzędzia

 

W ramach tego ambitnego projektu przebudowano część torowisk znajdujących się w zachodnich dzielnicach miasta, co wiązało się również z przedłużeniem sieci trakcyjnej i instalacją sygnalizacji świetlnej. Prace przeprowadzono w celu przystosowania infrastruktury do wymagań nowych tramwajów niskopodłogowych. 

W sumie całkowitą przebudową objęto ponad 9,3 km sieci, dodatkowo położono 0,617 km nowych torów. Dzięki inwestycji miejska sieć tramwajowa będzie w stanie przewieźć o 366 414 pasażerów więcej w skali roku. 

Większa zdolność przewozowa tramwajów 

Kluczowym celem projektu było zwiększenie liczby pasażerów korzystających z przyjaznych środowisku środków miejskiego transportu publicznego w położonym nieopodal Bałtyku Szczecinie. Miasto jest jednym z głównych portów morskich w Polsce i siódmym co do wielkości miastem, o populacji przekraczającej 400 000 mieszkańców. Od 1999 r. Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego.

Realizacja celów projektu wymagała podniesienia zarówno zdolności przewozowej sieci tramwajowej, jak i komfortu podróży. Torowiska w najgorszym stanie, biegnące wzdłuż zachodnich dzielnic Szczecina, wymieniono na nowe, renowacji poddano też sieć trakcyjną i sygnalizację świetlną. W ramach projektu wyremontowano też zajezdnię Pogodno, przystosowując ją do wymagań taboru niskopodłogowego. 

Wszystkie te ulepszenia przyczynią się do skrócenia czasu przejazdu pojazdów transportu publicznego w mieście, podniesienia wydajności połączeń i lepszej integracji miejskiego systemu transportu publicznego. Pomoże to zachęcić większą liczbę pasażerów do korzystania z usług transportu publicznego, co przełoży się na zmniejszenie liczby samochodów na drogach, wpływając na ograniczenie zatorów komunikacyjnych i emisji spalin. 

Korzyści dla miasta

Dzięki temu miasto stanie się bardziej atrakcyjne w oczach turystów, ponieważ odwiedzający Szczecin będą mogli pokonywać duże odległości w szybki i łatwy sposób. Szczecin dzieli się na dwie części — Lewobrzeże i Prawobrzeże — które swoje nazwy wzięły od położenia względem brzegów Odry i Regalicy. Pomiędzy nimi znajduje się port. Centrum miasta i większość jego atrakcji znajduje się na Lewobrzeżu. Stare Miasto zostało odbudowane pod koniec lat 90. XX w., co wiązało się z rekonstrukcją budynków zniszczonych w czasie II wojny światowej.  

Opisywane przedsięwzięcie jest jednym z trzech realizowanych równolegle projektów, których celem był rozwój miejskiej sieci tramwajowej. Pozostałe dwa projekty to „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” i „Zakup niskopodłogowych tramwajów dla Szczecina”. Wspólnym celem wszystkich trzech projektów była poprawa jakości transportu publicznego w ramach aglomeracji, co czyni je projektami komplementarnymi. Koszty eksploatacji nowej infrastruktury, w tym wszelkich niezbędnych remontów, napraw i modernizacji, będą pokrywane przez władze Szczecina, który jest beneficjentem projektu.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE 

Łączna wartość inwestycji w projekt „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” wyniosła 64 178 003 EUR, przy czym wkład unijnego Funduszu Spójności o wartości 41 743 757 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na okres programowania 2007–2013. Inwestycja objęta jest priorytetem „Transport przyjazny środowisku”. 

Data projektu

14/11/2016