Poprawa stanu torowisk i systemów kolejowych na rzecz przyspieszenia pociągów regionalnych

Trwa modernizacja odcinka linii kolejowej o długości 58 km z Wrocławia do Poznania. Głównym celem jest przyspieszenie zarówno pociągów pasażerskich, jak i towarowych.

Inne narzędzia

 

Projekt ten jest jednym z wielu zaplanowanych dla polskiej linii kolejowej E-59, która prowadzi od Chałupek na południowym zachodzie kraju do portu bałtyckiego Świnoujście, i stanowi część ważnej pod względem strategicznym sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej). Do roku 2030 na linii E-59 będą kursować pociągi pasażerskie o prędkości maksymalnej 200 km/godz.

Remont linii i infrastruktury kolejowej

Na linii kolejowej E-59 obowiązują stałe ograniczenia prędkości spowodowane złym stanem torowiska, ruchem oraz możliwościami technicznymi. Problemy te wydłużyły średni czas przejazdu szybkich pociągów kursujących między Wrocławiem a Poznaniem o 15%, a w przypadku pociągów ekspresowych mniej więcej o 30%.

Prace na dwutorowej, zelektryfikowanej linii o długości 162 km zostaną podzielone na dwa etapy, które będą trwały kilka lat, a ich celem będzie zwiększenie prędkości pociągów oraz ich nośności. W fazie drugiej etapu I zasadniczej naprawie poddany zostanie odcinek o długości 58,1 km między Wrocławiem a Poznaniem. W ramach tego etapu nastąpi zakup ziemi oraz roboty budowlane na odcinku z Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego w centralnej Polsce.

Szczegółowe działania obejmą modernizację infrastruktury torowej i powiązanych systemów, a także remont stacji kolejowych – w tym przebudowę dworca we Wrocławiu. Całkowita liczba przejazdów kolejowych zostanie zminimalizowana z 37 do 23. W miejscu zlikwidowanych przejazdów powstaną równoległe drogi oraz przejazdy dwupoziomowe, natomiast zabezpieczenia na pozostałych przejazdach zostaną udoskonalone.

Szybsze pociągi o większej nośności

Po zakończeniu realizacji projektu pociągi pasażerskie będą mogły osiągać prędkość do 160 km/godz., natomiast towarowe do 120 km/godz. To skróci czas przejazdu o ponad dziewięć minut na odcinku między Wrocławiem a granicą województwa dolnośląskiego. Torowiska będą także przystosowane do cięższych pociągów o nośności zgodnej z normami UE, do 221 kN, i będą w stanie unieść pociągi towarowe nawet do 750 m długości.

Modernizacja zwiększy poziom bezpieczeństwa linii, choćby dzięki nowym lub odnowionym przejazdom i przejściom dla pieszych. Oczekuje się także, że nowe ekrany akustyczne i elementy przeciwdrganiowe zminimalizują negatywny wpływ linii na środowisko. Ostatecznie działania w ramach projektu przygotują ten odcinek linii do instalacji europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym oraz europejskiego systemu sterowania pociągiem na poziomie 2; te działania planowane są na lata 2017–2020.

Data projektu

30/03/2011