Sprzęt odsiarczający zapewni czystsze powietrze

Duża elektrownia w województwie łódzkim, w Polsce centralnej, jest wyposażana w sprzęt do oczyszczania powietrza z różnego typu zanieczyszczeń, zwłaszcza z dwutlenku siarki (SO2).

Inne narzędzia

 

Sprzęt do odsiarczania gazów spalinowych jest wbudowywany w kilka bloków Oddziału Elektrowni Bełchatów stanowiącego własność spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA i przez nią kierowanego. Pozwoli to dostosować tę dużą elektrownię do wszystkich przepisów krajowych i unijnych dotyczących emisji SO2.

Koncentracja na dwutlenku siarki i kurzu

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK S.A.) jest jednym z największych polskich producentów i dystrybutorów energii elektrycznej — obsługuje ponad pięć milionów klientów. Aby spełnić wymogi najnowszych przepisów UE dotyczących zanieczyszczeń przemysłowych, firma instaluje sprzęt do odsiarczania gazów spalinowych w należącym do PGE GiEK S.A. Oddziale Elektrowni Bełchatów. Oddział jest zlokalizowany we wsi Rogowiec, 8 km na południowy zachód od Bełchatowa i około 30 km od Piotrkowa Trybunalskiego.

Głównym celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a głównie SO2 i kurzu. Instalacja odsiarczająca będzie wykorzystywać mokrą technologię wapienno-gipsową do usuwania siarki z gazów spalinowych generowanych przez bloki nr 1 i 2 tego oddziału Elektrowni Bełchatów.

Pierwsza faza prac obejmuje budowę nowej instalacji odsiarczania gazów spalinowych, która ma zostać oddana do użytku do 31 grudnia 2015 r. Będzie to wymagało przygotowania ośrodka, budowy ciepłowni, kominów, instalacji okablowania i związanego z nim sprzętu oraz na koniec przetestowania instalacji i jej oddania do eksploatacji. W fazie drugiej firma dostosuje instalację do jeszcze surowszych standardów unijnych dotyczących emisji przemysłowej, które zaczną obowiązywać od 2016 r.

Czystsze środowisko

Nowa instalacja odsiarczania gazów spalinowych ma być eksploatowana przez 25 lat. Dzięki niej bloki nr 1 i 2 Elektrowni Bełchatów będą spełniać wszystkie krajowe i unijne wymagania dotyczące emisji SO2 — obowiązujący obecnie limit wynosi 400 mg/Nm3 (megagramów na normalny metr sześcienny). Instalacja jest zaprojektowana tak, aby umożliwić w razie potrzeby dalszą redukcję emisji SO2.

Jakość powietrza na terenie obiektu, jak również wokół niego, będzie dzięki temu znacznie lepsza. Na przykład, począwszy od 2013 r. instalacja będzie obniżać emisję SO2 o ponad 80%, a kurzu o około 65%, w porównaniu ze średnią emisją w latach 2005–2007. Taka redukcja zanieczyszczenia przyniesie korzyści zarówno lokalnym mieszkańcom, jak i środowisku. Może też przyciągnąć do regionu nowych inwestorów.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt pod nazwą „Budowa instalacji odsiarczania gazów spalinowych w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.” ma zapewniony łączny budżet w wysokości 75 135 700 EUR, przy wkładzie z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 5 565 600 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

04/06/2012