Rozbudowa systemu połączeń z siecią drogową w południowo-wschodniej Polsce

Budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S17 ma przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego, zapewniając jednocześnie rozbudowę sieci transportu drogowego w skali regionalnej i europejskiej.

Inne narzędzia

 

Ten ważny projekt infrastrukturalny zakłada budowę liczącego 66,83 km odcinka drogi E372 Warszawa‑Lublin-Zamość-Lwów. Nowy odcinek biegnie w kierunku południowo-wschodnim od miejscowości Sielce (w pobliżu Kurowa) przez Lublin, który omija jako obwodnica, i kończy się w miejscu, gdzie zaczyna się istniejąca obwodnica Piasków. Projekt obejmuje województwo lubelskie, a w tym powiaty puławski, lubelski i świdnicki.

Droga z opłatami rogatkowymi

Po zakończeniu prac droga publiczna będzie wyposażona w dwa lub trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Zaprojektowano ją z myślą o obsłudze ruchu z prędkością do 100 km/godz.

Projekt przewiduje też budowę infrastruktury dodatkowej, a w tym skrzyżowań, mostów, dróg dojazdowych stanowiących rozszerzenie drogi ekspresowej, czterech miejsc obsługi podróżnych, a także przebudowę innych dróg przecinających się z drogą ekspresową. Budowane są także mniejsze drogi łączące, w tym drogi zapewniające dostęp do drogi S17 i jej obsługę, oraz zatoczki na przystanki autobusowe.

Dalsze prace obejmują renowację i zabezpieczenie infrastruktury technicznej. Zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi droga jest także wyposażana w przepusty dla zwierząt i inne, a także w instalacje zapewniające ochronę środowiska i bezpieczeństwo na drodze.

Szybszy i bezpieczniejszy ruch drogowy

Odcinek Kurów-Lublin-Piaski drogi ekspresowej S17 powinien usprawnić ruch tranzytowy w regionie, zmniejszając natężenie ruchu na obszarach miejskich i ograniczając dostęp do tych dróg dla ruchu lokalnego. Podobnych korzyści oczekuje się w wymiarze krajowym i międzynarodowym, gdyż ten odcinek drogi stanowi element transeuropejskiej sieci transportowej objętej programem TEN-T oraz, co ważne, zapewnia połączenie ze Lwowem na pobliskiej Ukrainie. Rzecz jasna nowy odcinek zapewni też poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego motocyklistów i pieszych, gdyż strumienie ruchu będą mogły łączyć się jedynie na skrzyżowaniach wielopoziomowych.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów-Lublin-Piaski” wynosi 854 235 734 EUR, z czego 591 599 261 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T" Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

22/10/2013