Strategiczna modernizacja sieci tramwajowej w Poznaniu rozrusza miasto

Przeprowadzony ostatnio zakup nowego sprzętu tramwajowego (możliwy dzięki Funduszowi Spójności UE) przyniesie długoterminowe korzyści zarówno mieszkańcom Poznania, jak i osobom dojeżdżającym do tego położonego na zachodzie kraju miasta. Celem projektu jest wzmocnienie połączeń komunikacyjnych w mieście, przede wszystkim między stadionem, centrum miasta, dworcem kolejowym i lotniskiem, a także zachęcenie poznanian do korzystania w jak największym stopniu ze zrównoważonych form transportu.

Inne narzędzia

 

Wydajny transport publiczny 

Ten finansowany ze środków UE projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej w Poznaniu obejmuje zakup nowego sprzętu i renowację infrastruktury pomocniczej wzdłuż ważnej dla miasta przelotowej ulicy Grunwaldzkiej. Odnowiono również osie transportowe łączące stadion z centrum miasta, dworcem kolejowym oraz lotniskiem.

Poprawa wydajności i punktualności usług komunikacyjnych pomogła przekonać mieszkańców do korzystania z sieci tramwajowej, co zmniejszyło natężenie ruchu w mieście i jego zanieczyszczenie.

Korzyści dla mieszkańców

Funkcjonujący już w pełnym zakresie projekt został zrealizowany w związku z mistrzostwami piłki nożnej UEFA EURO 2012. Rozgrywki odbywały się w ośmiu miastach, między innymi w Poznaniu, w związku z czym przeprowadzono daleko idące modernizacje kluczowych elementów infrastruktury, takich jak obiekty kolejowe i sieci drogowe. Projekt był częścią tego szeroko zakrojonego ambitnego planu prac i przyczynił się do sprawnego i pomyślnego przebiegu mistrzostw, a po ich zakończeniu przynosi trwałe, długoterminowe korzyści.

Głównymi beneficjentami projektu będą mieszkańcy Poznania i Wielkopolski. Poznań to jedno z największych polskich miast z liczbą mieszkańców wynoszącą ok. 550 000, natomiast obejmująca większy obszar aglomeracja poznańska zamieszkiwana jest przez 1,3–1,4 mln osób, co czyni ją czwartą co do wielkości aglomeracją w Polsce.

Trwałe korzyści, jakie przynosi ten projekt, będą odczuwalne jeszcze długo w przyszłości. Przeprowadzone prace doprowadziły do zwiększenia częstotliwości połączeń tramwajowych i skrócenia czasu podróży tramwajem wraz z poprawą punktualności kursowania pojazdów w całym systemie transportu publicznego Poznania. Zmodernizowano łącznie około 5,31 km sieci tramwajowej i trolejbusowej wzdłuż strategicznych szlaków miejskiego systemu transportowego.

Dzięki temu z komunikacji miejskiej może korzystać więcej pasażerów, niż kiedykolwiek dotychczas. W 2014 r. w systemie transportu miejskiego odbyto około 183 716 667 podróży, a modernizacja umożliwiła 150 000 dodatkowych podróży dojazdowych.

Łączna wysokość inwestycji i finansowanie ze środków UE 

Łączna wysokość inwestycji w projekt „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu – etap I i etap II“ wynosi 52 342 937 EUR, przy czym wkład Funduszu Spójności UE o wartości 33 264 261 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko“ na okres programowania 2007–2013. Inwestycja podlega priorytetowi „Transport przyjazny środowisku”.

Data projektu

26/09/2016