Oczyszczanie z dwutlenku siarki gazów emitowanych przez fabrykę nawozów

Nowa instalacja oczyszczająca gazy spalinowe emitowane przez fabrykę poprawi jakość powietrza i pozwoli Polsce wywiązać się ze zobowiązań w zakresie ochrony środowiska podjętych wobec UE.

Inne narzędzia

 

Projekt zakłada budowę instalacji odsiarczającej gazy spalinowe opartej na mokrej metodzie amoniakalnej, a także systemów niezbędnych do zastosowania tej technologii oraz nowego komina.

Czystsze powietrze dla lokalnej ludności

Zlokalizowane na wschodzie Polski Zakłady Azotowe Puławy są liczącym się producentem nawozów azotowych oraz największym na świecie producentem melaminy. To istniejące od 1966 r. przedsiębiorstwo uruchomiło w 2008 r. elektrociepłownię.

Projekt zakładający rozbudowę elektrociepłowni o instalację odsiarczania gazów spalinowych z wykorzystaniem amoniaku pozwoli obniżyć emisję dwutlenku siarki przez zakład o 1743 Mg/rok. Zapewni to poprawę jakości powietrza wokół zakładów zarówno w samych Puławach (liczących około 50 tys. mieszkańców), jak i w okolicy miasta.

Prace obejmą dostosowanie pięciu kotłów elektrociepłowni do polskich standardów emisji, co pozwoli Polsce wywiązać się ze zobowiązań wobec UE określonych w dyrektywie z 2001 r. dotyczącej emisji przez duże obiekty energetycznego spalania. Zakład spełni dzięki temu wymagania przepisów Wspólnoty Europejskiej, w tym wymagania dotyczące wykorzystania najlepszych dostępnych technologii.

Systemy oparte na amoniaku dostarczają cenny produkt uboczny

Proces oczyszczania gazów spalinowych ze szkodliwego dwutlenku siarki można przeprowadzać z wykorzystaniem różnych produktów wejściowych, w tym wapnia lub amoniaku. W ramach tego konkretnego projektu zastosowano wodę i amoniak, który wchodzi w reakcję z dwutlenkiem siarki, dając w wyniku siarczan amonu — cenny produkt uboczny, który można sprzedawać jako nawóz do gleby. Każda jednostka amoniaku użyta w tym procesie pozwala wytworzyć czterokrotnie więcej siarczanu amonu.

Intensywny plan prac

Aby przygotować się do budowy nowej instalacji, trzeba wykonać wiele prac — między innymi należy dokonać rozbiórki budynku kompresora i szeregu magazynów, a także stalowego komina oraz fundamentów kilku budynków. Oprócz budowy samej instalacji odsiarczania planuje się też budowę różnych budynków magazynowych, nowego komina, dróg dojazdowych i chodników, systemu elektrycznego do zasilania nowej instalacji, a także infrastruktury podziemnej, która połączy nową instalację z istniejącą elektrociepłownią.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt pod nazwą „Budowa w Zakładach Azotowych Puławy instalacji odsiarczania gazów spalinowych opartej na mokrej metodzie amoniakalnej” ma zapewniony łączny budżet w wysokości 50 100 735 EUR, przy wkładzie z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 5 565 604 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

04/06/2012