Obwodnica pomoże zmniejszyć natężenie ruchu

Położony w południowej Polsce Jędrzejów wkrótce będzie miał nową obwodnicę, która skieruje duży ruch drogowy z dala od centrum miasta, co zwiększy jego atrakcyjność jako centrum gospodarczego.

Inne narzędzia

 

Planowana w projekcie droga to północna obwodnica wzdłuż drogi krajowej nr 78, która przebiega przez miasto ze wschodu na zachód. Nowa droga będzie miała około 8 km i będzie dwupasmowa.

Droga dwujezdniowa

Jędrzejów, położony przy ważnym skrzyżowaniu dróg prowadzących z północy na południe i ze wschodu na zachód oraz dróg wojewódzkich nr 728 i 768, jest narażony na coraz większe natężenie ruchu drogowego. Obecnie droga krajowa nr 78 przecina centrum miasta.

Projekt ma na celu odciążenie miasta przez budowę nowej, dwujezdniowej obwodnicy północnej części miasta wzdłuż drogi krajowej nr 78. Obwodnica będzie się łączyła, za pomocą istniejącego już objazdu, z drogą krajową nr 7, która biegnie z północy na południe — z Kielc do Krakowa.

Budowa 7,86 km obwodnicy dwujezdniowej zapewni bezpośrednie zatrudnienie dla około 670 osób. Dalsze prace będą polegały na budowie średniej wielkości obwodnicy oraz nowego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 (z Jędrzejowa do Grójca). Zbudowane zostanie także nowe skrzyżowanie z drogą krajową nr 7, łączące z istniejącym już skrzyżowaniem „Jędrzejów” na wschodniej obwodnicy. Całość stworzy „skrzyżowanie zintegrowane”.

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano sześć wiaduktów, dwa przepusty drogowe, dwa przepusty dla zwierząt oraz dwie kładki dla pieszych. Powstaną także nowe elementy służące do odprowadzania ścieków i wody deszczowej oraz ekrany akustyczne. Zagospodarowane będą też tereny zielone.

Szybszy i bezpieczniejszy ruch drogowy

Projekt z pewnością zmniejszy negatywny wpływ ruchu drogowego w Jędrzejowie i jego okolicach, poprawiając bezpieczeństwo na drogach, które w tym miejscu się krzyżują. Według obliczeń ekspertów budowa zapewni istotne oszczędności czasowe pasażerom oraz firmom przewozowym, szacowane łącznie na prawie 6,7 mln euro rocznie.

Ulepszenia te powinny także korzystnie wpłynąć na komunikację w obrębie województwa świętokrzyskiego, dzięki czemu Jędrzejów stanie się atrakcyjniejszym miejscem dla wewnętrznych inwestycji gospodarczych. Ponadto projekt powinien zwiększyć znaczenie dróg nr 78 i 768 w ruchu tranzytowym ze wschodu na zachód.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt zatytułowany „Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze krajowej nr 78” ma zapewniony łączny budżet 54 429 900 EUR, przy wkładzie unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 46 265 405 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

01/01/2007