Obwodnica powoduje ograniczenie natężenia ruchu na głównych drogach krajowych

Budowa obwodnicy wokół Zambrowa i pobliskiej gminy Wiśniewo we wschodniej Polsce miała na celu zapewnić korzyści zarówno lokalnym kierowcom, jak i międzynarodowym podróżnym. Projekt zakładał również ograniczenie natężenia ruchu na obszarach zabudowanych.

Inne narzędzia

 

Nowa obwodnica została zaprojektowana zgodnie ze standardami drogi ekspresowej, z dopuszczalną prędkością 100 km/h i obciążeniem 115 kN (kiloniutonów) na oś. Projekt jest częścią większego programu mającego na celu przekształcenie odcinka drogi krajowej nr 8 — z Wyszkowa do Białegostoku — w drogę ekspresową.

Zwiększenie dostępu

Dzięki obwodnicy kierowcy pojazdów osobowych i ciężarowych mają lepszy dostęp do głównych ośrodków miejskich na tym obszarze. Ruch jest kierowany z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, co powoduje zmniejszenie jego zagęszczenia. Korzyści z projektu odnoszą między innymi podróżujący na trasie z i do pobliskiego Białegostoku, ponieważ projekt zakłada też udoskonalenie połączeń z krajowymi i międzynarodowymi sieciami transportowymi.

Trasa ta stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej, tak zwanego programu TEN-T, łączącej Budzisko na granicy z Litwą z Warszawą. Program TEN-T to znacząca inwestycja w europejską infrastrukturę transportową, umożliwiająca efektywniejszy przepływ osób i towarów w państwach członkowskich Unii Europejskiej i między nimi.

Główne prace

Oprócz 11 km nowej drogi, w projekcie przewidziano przebudowę 4 km drogi krajowej nr 63, która łączy się z obwodnicą. Inwestycja obejmuje również budowę dwóch skrzyżowań i 15 obiektów inżynierskich, w tym mostów, przejść dla zwierząt i przepustów. W ramach projektu przeprowadzana jest modernizacja zarówno infrastruktury technicznej — sieci wodociągowych, systemów odprowadzania ścieków oraz gazociągów — jak i różnych instalacji odwadniających, elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Zaprojektowano też różne struktury mające na celu ograniczenie negatywnych skutków budowy obwodnicy na środowisko, w tym systemy odprowadzania wody deszczowej, ekrany akustyczne, roślinność osłaniającą i ogrodzenia wokół zbiorników wodnych. Nowa droga jest również wyposażona w obiekty zapewniające ochronę ruchu drogowego. W ramach budowy konieczne jest wyburzenie kilku budynków położonych wzdłuż trasy.

Zakłada się, że w fazie realizacji projektu ma powstać 405 miejsc pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa obwodnicy Zambrów–Wiśniewo na drodze ekspresowej S8” wynosi 107 032 962 EUR, z czego 74 432 645 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

10/04/2014