Rewitalizacja byłej elektrowni stymuluje przemiany kulturowe w Łodzi

Niepotrzebna elektrownia w Łodzi została przekształcona w publiczne centrum sztuki oraz działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej. Nowe obiekty mają obsługiwać zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Inne narzędzia

 

Była elektrownia składa się z dwóch budynków, które po modernizacji mają łączną powierzchnię przekraczającą 42 tys. m2. Budynek EC-1 Wschód jest obecnie siedzibą centrum sztuki filmowej, które mieści galerię, teatr i bibliotekę, a także galerię handlową i restauracyjną. EC-1 Zachód mieści centrum nauki i techniki, w którym mają miejsce stałe i czasowe wystawy, a także odbywają się wydarzenia interaktywne i eksperymentalne. Także w tym budynku zlokalizowano punkty gastronomiczne i handlowe.

Korzyści o szerokim zasięgu

Nowe obiekty mają służyć lokalnym odwiedzającym i turystom, ale także korzystać z nich będą środowiska naukowo-techniczne, przemysł filmowy, sektor audio-wizualny/telewizyjny i inne instytucje kulturalne. Największą grupą użytkowników będą prawdopodobnie uczniowie szkół i studenci wszystkich grup wiekowych, dla których zostaną przygotowane szlaki tematyczne i wystawy edukacyjne.

Przystosowanie obiektu do nowych zadań obejmowało następujące prace:

  • generalny remont budynków EC-1 Zachód i Wschód;
  • rozbudowę budynku EC-1 Zachód;
  • modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej;
  • wymianę i instalację różnych urządzeń.

Centrum, które jest w eksploatacji od początku 2014 r., zostało zbudowane przez konsorcjum trzech instytucji: miasto Łódź; Fundację Sztuki Świata oraz EC-1 Łódź Miasto Kultury. Oczekuje się, że w efekcie powstanie 160 stałych miejsc pracy. Miasto Łódź jest odpowiedzialne za zapewnienie finansowania projektu w całym okresie działania.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne, Miasto Łódź” wynosi 29 710 560 EUR, z czego 19 632 738 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w ramach programu operacyjnego „Województwo Łódzkie” w okresie programowania 2007–2013 w ramach priorytetu „Rewitalizacja Obszarów Miejskich”.


Data projektu

24/09/2014