Remont linii kolejowej wsparciem dla mieszkańców południowo-zachodniej Polski

Zakończona niedawno modernizacja linii kolejowej między Kluczborkiem a Ostrzeszowem — możliwa dzięki środkom z unijnego Funduszu Spójności — przyniesie długoterminowe korzyści dla mieszkańców i osób dojeżdżających do pracy w regionie poprzez wzmocnienie zrównoważonego transportu i poprawę atrakcyjności podróży koleją.

Inne narzędzia

 

Przywrócenie atrakcyjności podróży koleją

W ramach tego dużego projektu, dotyczącego remontu i modernizacji linii kolejowej o łącznej długości 60 km, wymieniono tory, przeprowadzono roboty inżynieryjne, zbudowano nowe perony i zainstalowano nowe systemy sterowania ruchem, a także zbudowano nowe przejazdy kolejowe i przejścia dla pieszych. Projekt obejmował również wymianę odcinków sieci trakcyjnej.

Wykonane prace pozwolą zwiększyć zdolności przewozowe kolei na tym odcinku, zwłaszcza w godzinach szczytu, a także skrócić czas przejazdu i zwiększyć komfort pasażerów.

Lepsza jakość usług

Dzięki zakończeniu prac modernizacyjnych transport kolejowy na odcinku 60 km jest szybszy i zapewnia większą zdolność przewozową. Ponadto zespół projektowy szacuje, że w skali roku oszczędności wynikające ze skrócenia czasu przewozów pasażerskich wyniosą 95 493 EUR, a oszczędności wynikające ze skrócenia czasu przewozów towarowych – 2 182 283 EUR. Projekt będzie generować przychody w postaci opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Od wczesnych lat 90. XX wieku system kolejowy w Polsce zmagał się z coraz większą konkurencją ze strony prywatnego transportu samochodowego, do czego przyczyniał się szybki rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych w kraju. Jednakże dzięki systematycznemu skracaniu czasu podróży pociągami, poprawie rozkładów jazdy uwzględniających możliwość powiązanych przesiadek oraz znacznym inwestycjom w infrastrukturę kolejową i tabor udaje się z powrotem przyciągać pasażerów do transportu kolejowego.

Wspomniany projekt wpisuje się mocno w realizację tego celu. Poprzez zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu kolejowego jako środka dojazdu do pracy projekt przyczyni się do zmniejszenia intensywności ruchu drogowego oraz do zwiększenia wykorzystania bardziej ekologicznych i zrównoważonych rodzajów transportu.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji związanej z projektem „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów” wynosi 65 574 652 EUR, przy czym wkład unijnego Funduszu Spójności o wartości 37 790 982 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na okres programowania 2007–2013. Inwestycja objęta jest priorytetem „Transport przyjazny środowisku”.

Data projektu

26/09/2016