Modernizacja linii kolejowej we wschodniej Polsce w celu poprawy efektywności transportu i zwiększenia bezpieczeństwa

Uwolniono środki na realizację ostatniej fazy programu modernizacji linii kolejowej E20/CE20 w województwach mazowieckim i lubelskim, we wschodniej Polsce, na odcinku Siedlce–Terespol.

Inne narzędzia

 

Aktualna faza obejmuje instalację nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego i udoskonalanie infrastruktury wzdłuż odcinka linii kolejowej o długości 78 km. Celem projektu jest poprawa efektywności transportu pasażerskiego i towarowego, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, a także ich liczby oraz poprawa warunków środowiskowych na tym odcinku.

Duże zmiany

Jest to element większego projektu, mającego na celu udoskonalenie odcinka unijnej transeuropejskiej sieci transportowej, który zakłada duże zmiany istniejącej sieci w województwach mazowieckim i lubelskim. Na wielu stacjach wzdłuż odcinka zostaną umieszczone nowe tory i linie trakcyjne, przewiduje się również stworzenie lub ulepszenie infrastruktury zewnętrznej, takiej jak mosty, przejścia podziemne i platformy.

Oczekuje się, że nowoczesny system sterowania ruchem i nowa sieć światłowodowa znacząco poprawią wydajność i bezpieczeństwo obsługi. Ważnym elementem projektu ze względu na ochronę środowiska są nowe systemy izolacji akustycznej i rozwiązania antywibracyjne, a także specjalnie skonstruowane przejścia i drogi dla zwierząt, umożliwiające zachowanie lokalnego ekosystemu.

Modernizacja sieci pozwoli na przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h i towarowych z prędkością 120 km/h. Mamy nadzieję, że większa efektywność transportu spowoduje wzrost liczby użytkowników sieci i pobudzi lokalną gospodarkę.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Całkowity koszt projektu zatytułowanego „Modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na odcinku Siedlce–Terespol, etap II” wynosi 163 700 762 euro, przy wkładzie unijnego Europejskiego Funduszu Spójności na poziomie 82 696 478 euro. Projekt finansowany jest w ramach osi priorytetowej VII „Transport przyjazny środowisku” programu „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

18/11/2014