Modernizacja sieci kolejowej zapewni większy komfort i przepustowość

Planowana modernizacja sieci trakcyjnej i składów trójmiejskiej kolei dojazdowej poprawi komfort jazdy pasażerów. Remont i rozbudowa Szybkiej Kolei Miejskiej, obsługującej Gdańsk, Gdynię i Sopot, pozwoli też operatorowi obsłużyć rosnącą liczbę pasażerów w przyszłości.

Inne narzędzia

 

Projekt zakłada inwestycje na kilku istniejących przystankach i stacjach, a także założenie nowej sygnalizacji świetlnej i modernizację 22 elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Program prac obejmuje również przedłużenie o 1 km dwutorowej linii 250, prowadzącej ze stacji Gdańsk Główny do nowej stacji Gdańsk Śródmieście. Pociągi będą mogły przez nią przejeżdżać z maksymalną prędkością 70 km/godz. i naciskiem osi 221 kN/oś.

Szeroki zakres prac

Modernizacja kolei obejmuje też remont systemów sterowania ruchem kolejowym i komunikacji na pięciu stacjach wzdłuż linii oraz instalację światłowodu na odcinku między stacjami Gdańsk Główny i Rumia Janowo. Oprócz tego zostaną przeprowadzone remonty peronów, torów i napowietrznej sieci trakcyjnej na siedmiu przystankach i stacjach. Planowana jest instalacja wind dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zostaną też odtworzone niektóre odcinki torów.

Modernizacja taboru obejmie kilka etapów i docelowo poprawi komfort jazdy pasażerów. Wagony zostaną lepiej ocieplone, a w przedziałach i kabinie maszynisty będą wstawione nowe okna. Pociągi zostaną wyposażone w nowsze drzwi automatyczne, systemy monitoringu oraz audiowizualne systemy informacji dla pasażerów.

Usprawnienia powinny pomóc Szybkiej Kolei Miejskiej w obsłudze rosnącego zapotrzebowania na jej usługi. Według prognoz liczba pasażerów powinna się podwoić z około 855 000 w 2014 r. do około 1,7 miliona w 2015 r.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście” wynosi 87 770 017 EUR, z czego 47 049 359 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/11/2014