Linia kolejowa zdynamizuje rozwój usług w kluczowym regionie Polski

Nowa linia kolejowa ma na celu polepszenie usług przewozowych oraz rozładowanie ruchu ulicznego w Trójmieście. Będzie również istotnym elementem istniejącej infrastruktury transportu lądowego i lotniczego.

Inne narzędzia

 

Powstająca w Gdańsku i w gminie Żukowo w województwie pomorskim linia będzie przebiegać przez południowo-zachodnie dzielnice miasta i połączy je z portem lotniczym im. Lecha Wałęsy. Wspomniany projekt obejmuje budowę 16 kilometrów linii dwutorowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej dla lokomotyw z silnikami diesla oraz wszelkiej niezbędnej infrastruktury inżynieryjno-technicznej. Pozwoli to na jazdę pociągiem z prędkością maksymalną 120 km/h.

Kompletny pakiet

Połowa nowych torów jest zbudowana w miejscu dawnej linii kolejowej, dzięki czemu odcinek ten nie koliduje z istniejącymi drogami, chodnikami i innymi zabudowaniami. W ramach projektu powstanie osiem stacji oraz odpowiednia liczba mostów, wiaduktów, kładek i przejść dla pieszych.

Ponadto przebudowana zostanie infrastruktura i system obsługi ruchu ulicznego oraz powstanie parking typu „Parkuj i jedź” na stacji Matarnia i centrum kontroli techniczno-administracyjnej. Nowa linia przebiega przez obszary istotne dla miasta i środowiska, przewidziano zatem budowę ekranów dźwiękochłonnych i przejść dla zwierząt oraz regulację cieków wodnych.

Bezpieczeństwo kursujących pociągów zostanie zapewnione przez wdrożenie europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) oraz europejskiego systemu sterowania ruchem pociągów (ETCS).

Główne korzyści

W ostatnich latach w regionie dynamicznie wzrosła liczba pasażerów korzystających z transportu lotniczego. Czynnik ten również uwzględniono w tym projekcie: nie tylko bowiem przynosi to bezpośrednie korzyści mieszkańcom Trójmiasta i województwa pomorskiego, ale również zapewnia lepsze usługi turystom i pasażerom korzystającym z lotniska w Gdańsku. Nowa linia kolejowa powinna również zachęcić ludzi do pozostawienia samochodów w domach, co pomoże ograniczyć ruch uliczny na obszarze Trójmiasta.

W wyniku realizacji projektu region może z czasem stać się bardziej atrakcyjny dla inwestorów oraz być spójniejszy pod względem gospodarczym i społecznym.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” faza II” wynosi 215 167 792 EUR, z czego 111 974 242 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Data projektu

22/10/2013