Remont linii kolejowej pozwoli skrócić czas podróży i zwiększyć jej komfort

Celem projektu jest rewitalizacja linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła w północnej Polsce na odcinku o długości 51 km z Torunia do Bydgoszczy, która pozwoli skrócić czas podróży i zwiększy atrakcyjność transportu kolejowego.

Inne narzędzia

 

Dzięki inwestycji linia kolejowa odzyska pierwotne możliwości techniczne, sprawiając, że pociągi osobowe będą mogły przemieszczać się z maksymalną prędkością 120 km/h, a towarowe — 100 km/h. Prace modernizacyjne zwiększą także nośność osi linii kolejowej do 206 kN.

Przesiadka z samochodu na pociąg

Oprócz skrócenia czasu podróży remont linii kolejowej zwiększy jej przepustowość, a także poprawi komfort podróżowania i jakość usług przewozu pasażerskiego. W dalszej perspektywie inwestycja ta sprawi, że podróżowanie koleją stanie się rozwiązaniem praktycznym, i zachęci mieszkańców regionu do pozostawienia samochodów w garażach.

Głównymi beneficjentami projektu są mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oraz firmy oferujące usługi kolejowe na remontowanej linii. Szacuje się, że dzięki inwestycji oszczędności pasażerów w 2016 r. wyniosą 2 543 795 EUR.

Usprawnienia na szeroką skalę

Remont linii kolejowej związany jest z renowacją podłoża pod torami, rozjazdów, przejazdów kolejowych i przejść dla pieszych oraz usunięciem zbędnych torów i przewodów zasilających. W ramach projektu odnowiono także wiadukt w Toruniu będący częścią drogi krajowej nr 1. Prace remontowe nie objęły peronów usytuowanych na trasie.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 z Torunia do Bydgoszczy na odcinku Kutno – Piła” wynosi 53 958 185 EUR, z czego 28 147 327 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

17/06/2015