Lepszy transport kolejowy na warszawskie lotnisko

Dzięki programowi budowy i modernizacji kolei, podróżni korzystający z połączeń kolejowych z Warszawy na główne lotnisko stolicy skorzystają z usprawnionego transportu, który pozwoli skrócić czas przejazdu.

Inne narzędzia

 

Projekt obejmuje budowę dwutorowego połączenia kolejowego z przystanku Warszawa Służewiec do stacji na warszawskim lotnisku Okęcie. Nowa linia o długości 1,99 km biegnie w części trasy w tunelu oraz po nachylonym odcinku dojazdowym od istniejącej linii kolejowej nr 8 do terminalu znajdującego się na terenie lotniska. Program obejmuje także modernizację odcinka linii kolejowej nr 8 o długości 1,2 km.

Kompleksowy program prac

Ponadto projekt obejmuje przebudowę przystanku osobowego Warszawa Służewiec – łącznie z modernizacją peronu – oraz budowę i wyposażenie stacji podziemnej na Okęciu.

Kolejnymi ważnymi pracami konstrukcyjnymi będzie budowa dwutorowego tunelu o długości 1 183 m. i szerokości 15 m., oraz wybudowanie czterech wzmocnionych czołownic na peronach. Przedłużony zostanie także peron na stacji Okęcie.

Na stacji Okęcie zainstalowany będzie zautomatyzowany system kierowania ruchem oraz system telewizji przemysłowej. Jednocześnie na stacjach pasażerskich na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie zainstalowane zostaną urządzenia do informacji i sygnalizacji czasu. Dalsze prace obejmą także położenie niezbędnego okablowania telekomunikacyjnego i energetycznego, a także zainstalowanie zasilania oraz systemów alarmowych i bezpieczeństwa.

Po zakończeniu projektu nowa i zmodernizowana linia pozwoli na skrócenie czasu podróży, który w 2012 r. wygeneruje oszczędności o wartości 5 417 mln EUR rocznie.

Jest to trzecia faza większego programu modernizacji. Faza pierwsza obejmowała przygotowanie dokumentacji, a w fazie drugiej zrealizowano prace na odcinku linii kolejowej pomiędzy stacją Warszawa Zachodnią a stacją Warszawa Okęcie.

Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Projekt zatytułowany "Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)" ma zapewniony łączny budżet 69 988 221 EUR, przy wkładzie unijnego Funduszu Spójności na poziomie 42 834 6024 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

23/10/2012