Projekt wykorzystania wiedzy specjalistycznej w celu wytwarzania nowoczesnych elementów samolotów

Dzięki budowie nowych zakładów produkcyjnych nowoczesne przedsiębiorstwo rozpocznie wytwarzanie zaawansowanych technicznie elementów podwozi dla branży lotniczej. Nowy zakład produkcyjny na południu Polski, na Podkarpaciu, zatrudni co najmniej 201 osób i będzie wyposażony w najnowsze technologie produkcyjne.

Inne narzędzia

 

Projekt realizowano w dwóch lokalizacjach: w Krośnie i Tajęcinie. W Tajęcinie zbudowano nowy zakład produkcyjny, natomiast w Krośnie przeprowadzono kompletny remont nieużywanego zakładu. Oba zakłady będą wytwarzać sprzęt lotniczy do użytku cywilnego i wojskowego.

W zakładach zainstalowano nowoczesne urządzenia do produkcji i testowania. Budowa tych obiektów - możliwa dzięki finansowaniu ze środków UE - pozwoli przedsiębiorstwu na wykorzystanie najnowszej technologii do produkcji podwozi, takiej jak tłoki i cylindry, opracowanej w ciągu ostatniego roku.

Nowoczesne obiekty

Zakres projektu zabudowy terenów niezagospodarowanych w Tajęcinie obejmuje budowę hali przemysłowej, zaplecza socjalnego dla pracowników oraz pomieszczeń administracyjnych. Utworzono również laboratorium chemiczne i zapewniono nowe urządzenia do testowania produktów poddawanych obróbce cieplnej. Nowa hala przemysłowa jest wyposażona w nowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i grzewcze. Całkowity obszar budowy wynosi ponad 7000 m2.

Odnowiony zakład produkcyjny w Krośnie wyposażono w specjalne linie do produkcji sterowników programowalnych (PLC), a także w urządzenia do produkcji elementów podwozi. Wprowadzono nowoczesne narzędzia, które można stosować do analizy dynamicznej parametrów maszyny (np. temperatury, sztywności i smarowania).

Zwiększenie wydajności

Narzędzia do analizy dynamicznej umożliwiają grupowe wykonywanie operacji, które wcześniej przeprowadzano oddzielnie, skrócenie czasu produkcji, a także podniesienie jakości tych operacji. Zespół projektu szacuje, że możliwe będzie skrócenie czasu przetwarzania o około 20%. Przedsiębiorstwo będzie mogło stworzyć zintegrowany system produkcji elementów statków powietrznych dostosowany do wymogów technicznych poszczególnych klientów.

Przedsiębiorstwo uczestniczące w projekcie, UTC Aerospace Systems, jest jednym z największych na świecie dostawców zaawansowanych technicznie produktów dla sektora lotniczego i obronnego. Przedsiębiorstwo projektuje, wytwarza i serwisuje systemy oraz elementy i dostarcza zintegrowane rozwiązania dla komercyjnych, regionalnych i służbowych statków powietrznych, helikopterów oraz innych maszyn. Przedsiębiorstwo dostarcza również urządzenia na rzecz międzynarodowych programów kosmicznych.

Elementy wytwarzane przez przedsiębiorstwo są sprzedawane producentom samolotów, takim jak Boeing, Airbus oraz Lockheed Martin, natomiast na proces technologiczny składają się operacje, takie jak obróbka skrawaniem, obróbka cieplna, obróbka powierzchniowa, montaż oraz końcowa kontrola jakości. Ponieważ przedsiębiorstwo będzie wytwarzać elementy zarówno do użytku cywilnego, jak i wojskowego, koszty kwalifikowalne będą pomniejszone o 5%, jako że nie można finansować inwestycji z sektora wojskowego ze środków EFRR.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Budowa zakładu produkcyjnego wytwarzającego nowe produkty dla przemysłu lotniczego z wykorzystaniem innowacyjnych technologii” wyniosła 64 974 991 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 12 363 722 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego “Innowacyjna Gospodarka” na okres programowania 2007–2013. Inwestycja objęta jest priorytetem „Inwestycje w innowacyjne projekty”.

Data projektu

23/03/2017