Do startu szykuje się pierwsza fabryka części samolotowych w Polsce

Nowy zakład produkujący części samolotowe zapewni szybki rozwój ekonomiczny regionu Dolnego Śląska.

Inne narzędzia

 

Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego, z działem badawczo-rozwojowym, który wykorzysta innowacyjne procesy produkcyjne do wprowadzenia na rynek wysokiej jakości produktów.

Działalność zakładu będzie koncentrować się głównie na produkcji, w tym na obróbce, montażu i testowaniu zaawansowanych technologicznie komponentów lotniczych.

Fabryka będzie zajmowała powierzchnię około 4000 m2. W zakładzie znajdzie się najwyższej klasy dział badawczo-rozwojowy. W inicjatywę będą zaangażowane także uniwersytety i instytucje badawczo-rozwojowe.

Od projektu do dostawy

Uruchomienie nowego zakładu ma zapewnić korzyści lokalnym firmom, które staną się elementami łańcucha dostaw, a także firmom na poziomie regionalnym i narodowym.

Dzięki temu małe i średnie firmy będą miały okazję skorzystać na każdym etapie kompletnego procesu produkcji, od projektu po dostawę. Istnieje również potencjał zoptymalizowania globalnego łańcucha dostaw pod kątem obróbki, składania i testowania części samolotowych.

Implementacja nowych technologii, które powstaną w wyniku tych działań, ma szansę podnieść jakość i zwiększyć efektywność kosztową.

Projekt pobudzi także lokalną ekonomię, tworząc 307 nowych miejsc pracy, w tym 140 w sektorze badawczo-rozwojowym.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa innowacyjnego zakładu produkcyjnego, wykorzystującego nowatorską technologię do produkcji części do samolotów” wynosi 65 835 206 euro, z czego 12 108 121 euro pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

18/11/2014