Dostęp do internetu nowej generacji dla województwa lubelskiego

Nowa infrastruktura szerokopasmowa niweluje cyfrową przepaść oddzielającą Polskę wschodnią od zachodniej i zapewnia ludności dostęp do szybkiego internetu.

Inne narzędzia

 

Po położeniu 2 900 kilometrów przewodów światłowodowych, które mają poszerzyć i uzupełnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną, 92,7 % lubelskiego będzie w zasięgu podstawowej usługi internetu szerokopasmowego, a 61,1 % będzie mieć potencjalny dostęp do sieci nowej generacji. To znaczący etap w procesie eliminowania tej cyfrowej przepaści oraz – zgodne z Europejską agendą cyfrową — zapewnienia podstawowego dostępu do internetu wszystkim obywatelom.

Rozwój sieci

W wyniku implementacji projektu dodatkowe 316 tys. mieszkańców będzie mieć dostęp do usług internetu szerokopasmowego, a 322 tys. osób, które już ten dostęp ma, skorzysta z sieci dostępu nowej generacji (NGA). Projekt przewiduje 15 % wzrost zasięgu łączności szerokopasmowej w regionie. Odsetek osób z dostępem do usług sieciowych NGA wzrośnie z 45,2 % do 61,1 %.

Wyniki te są możliwe do osiągnięcia dzięki strategicznie zaplanowanej infrastrukturze światłowodowej korzystającej zarówno z pasywnych, jak i aktywnych komponentów. Sama infrastruktura odwzorowywać będzie szkielet regionu i łączyć 14 okręgów, a w każdym z nich korzystać z niej będzie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Struktura podstawowa i powiązana zapewnia równą dystrybucję łączności w całym regionie.

Oczekuje się, że projekt skutkować będzie utworzeniem 900 miejsc pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” wynosi 78 271 523 EUR, z czego 66 530 794 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt jest finansowany w ramach priorytetu „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


Data projektu

15/10/2013