Nowa oczyszczalnia ścieków poprawi jakość życia

Projekt mający na celu ochrony wód gruntowych w południowo-zachodniej Polsce przewiduje podłączenie większej liczby mieszkańców do kanalizacji oraz modernizację systemu wodociągów, zapewniającego dostęp do wody pitnej.

Inne narzędzia

 

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie uzdatniania ścieków komunalnych i dyrektywą dla wód pitnych, projekt ten służy udoskonaleniu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracjach obejmujących Opole, Prószków i Tarnów Opolski. Projekt stanowi kontynuację prac z okresu programowania unijnego Funduszu Spójności w latach 2000–2006. Modernizacje przeprowadzone w ramach nowego projektu zapewnią ochronę podziemnych źródeł wody pitnej, które pokrywają około 30% zapotrzebowania Opolszczyzny.

Prace zapewnią korzyści 166 tys. mieszkańców lokalnych. Po ich ukończeniu zostanie podłączonych do kanalizacji jeszcze 11 tys. osób. Współczynnik podłączenia do kanalizacji wzrośnie do około 98% w Opolu, 97% w Prószkowie i 78% w Tarnowie Opolskim.

Obszerny program prac

Część projektu dotycząca ścieków składa się z następujących elementów:

  • Budowa 24 km sieci kanalizacyjnej, razem z podłączeniami;
  • Remont 8 km sieci kanalizacyjnej;
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu obejmująca budowę instalacji osadowej, która będzie mogła przerobić 16 tys. ton osadu rocznie. Ponadto zostanie zakupione wyspecjalizowane przenośne wyposażenie do jednostki osadowej,
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (aglomeracja Tarnów Opolski), obejmująca budowę dodatkowej oczyszczalni biologicznej oraz osadnika wtórnego, który prawie podwoi możliwości oczyszczania jednostki.

Prace modernizacyjne sieci wodociągowych obejmą:

  • Remont 20 km sieci wodociągowej;
  • Modernizację oczyszczalni ścieków Zawada w Opolu, tak aby mogła ona osiągnąć wydajność 35 tys. m3 dziennie. Prace obejmą modernizacje rur i systemów filtrujących oraz budowę i modernizację hali technologicznej.

Przy wdrażaniu projektu powstanie prawdopodobnie 128 miejsc pracy, a w fazie operacyjnej 4 stanowiska.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt zatytułowany „Ochrona gruntowych źródeł wody w aglomeracjach Opole, Prószków i Tarnów Opolski, faza II” ma zapewniony łączny budżet 63 265 564 EUR, przy wkładzie unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 41 896 671 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

04/06/2012