Nowe obiekty do gospodarowania odpadami dla środkowej Polski

Nowoczesne obiekty do gospodarowania odpadami, wyposażone w piec do spalania śmieci oraz w instalację do kompostowania, będą służyć w nadchodzących latach obszarowi metropolitalnemu Bydgoszcz-Toruń w środkowej Polsce.

Inne narzędzia

 

W ramach projektu stosowane są najnowsze technologie, aby umożliwić maksymalnie efektywne zagospodarowywanie odpadów powstających w regionie. Zakład termicznego przetwarzania odpadów jest wyposażony w system odzyskiwania energii oraz w instalację do ponownego wykorzystywania odpadów kamienistych, tzw. żużlu. Konwersja termiczna odbywa się w piecu do spalania śmieci, który jest zintegrowany z kotłem, co umożliwia odzyskiwanie energii. Turbina i generator, wykorzystywane wraz z wymiennikiem ciepła, umożliwiają produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Efektywny system oczyszczania spalin zapewnia przy tym zgodność ze standardami emisji.

Kompleksowe systemy

W budynku pieca do spalania śmieci znajduje się także bunkier do przyjmowania odpadów, centralna sterownia wyposażona w system monitorowania wizualnego oraz część termiczna z piecami, odżużlaczami i kotłami. Obiekt ten jest także wyposażony w system oczyszczania spalin oraz w oczyszczalnię ścieków.

W budynku do usuwania żużlu i odpadów stałych znajduje się mieszarka, silosy, taśmociągi oraz system, który umożliwia zestalanie żużlu ze zsypów oraz z pozostałości ze spalin. W kolejnym budynku żużel jest usuwany z odżużlaczy z wykorzystaniem uszczelnienia wodnego, po czym jest transportowany za pomocą taśmociągu do instalacji służącej do ponownego wykorzystywania żużlu. Oczyszczanie ścieków obejmuje odzyskiwanie metali żelaznych i nieżelaznych.

Zrównoważona gospodarka odpadami

Projekt obejmuje także budowę instalacji kompostującej przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy, która umożliwi przetwarzanie odpadów biodegradowalnych. Przy ul. Kociewskiej w Toruniu budowany jest punkt przeładunku odpadów o pojemności 60 000 Mg/rok. Projekt obejmuje również zakup pojazdów i kontenerów do transportu odpadów, a także budowę sieci umożliwiającej przekazywanie wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej do sieci publicznej.

W fazie realizacji projektu ma powstać 270 miejsc pracy. Szacuje się, że z chwilą oddania obiektów do eksploatacji można będzie utworzyć 65 nowych stanowisk.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji realizowanych w ramach projektu „Budowa spalarni śmieci dla obszaru metropolitalnego Bydgoszcz-Toruń” wynosi 159 744 756 EUR, z czego 78 750 623 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013. Projekt jest finansowany w ramach priorytetu „Oczyszczanie ścieków i ochrona Ziemi” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Data projektu

22/10/2013