Nowy most na Wiśle zapewniający ożywienie gospodarcze we wschodniej Polsce

Nowy most na Wiśle poprawi sieć komunikacyjną we wschodniej części Polski, a lepsza dostępność regionu zintensyfikuje lokalny rozwój ekonomiczny.

Inne narzędzia

 

Duży projekt związany z infrastrukturą, obejmujący dwa województwa — lubelskie i mazowieckie — zakłada rekonstrukcję mostu na Wiśle, który został zniszczony w czasie drugiej wojny światowej.

Poprawa dostępności i stymulowanie rozwoju

Budowa jest nadal w początkowej fazie. Oprócz zapewnienia przeprawy przez rzekę w Kamieniu, realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności obszaru, skrócenie czasu podróży i poprawę połączeń transportowych. Mieszkańcy oraz uczestnicy ruchu tranzytowego będą mogli uniknąć objazdu do następnego mostu na Wiśle, skracając w ten sposób podróż o godzinę. Realizacja inwestycji zwiększy także bezpieczeństwo na drogach.

Oczekuje się również, że projekt spowoduje pobudzenie rozwoju ekonomicznego całego regionu, a także wesprze konkurencyjność i przedsiębiorczość. Szacuje się, że w fazie implementacji powstanie 650 miejsc pracy.

Prace będą prowadzone na odcinku 1,8 km, w tym 1 km będzie liczył most na Wiśle. Zostaną zbudowane także drogi dojazdowe do Kamienia. Konieczna będzie również budowa zatok autobusowych, terminali do ważenia pojazdów oraz stacji pogodowej przy wjeździe na most.

Inwestycja, częściowo finansowana z funduszy europejskich, jest elementem innego powiązanego projektu — rozbudowy odcinka Konopnica–Kamień drogi krajowej nr 747.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa mostu na rzece Wiśle w Kamieniu wraz z drogami dojazdowymi” wynosi 50 691 776 euro, z czego 42 603 422 euro pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa” Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

18/11/2014