Nowa linia tramwajowa stymuluje transport miejski i ogranicza wpływ na środowisko w Fordonie, dzielnicy Bydgoszczy

Budowa linii tramwajowej do Fordonu, dzielnicy Bydgoszczy, zwiększa udział przyjaznego środowisku transportu publicznego w tym obszarze metropolitalnym oraz usprawnia połączenie z centrum Bydgoszczy.

Inne narzędzia

 

Projekt budowy linii tramwajowej do Fordonu zwiększy udział przyjaznego środowisku transportu publicznego i poprawi jego funkcjonowanie w Bydgoszczy poprzez usprawnienie połączeń w dzielnicy. Linia tramwajowa usprawnia połączenie pomiędzy Fordonem a centrum Bydgoszczy, jak również współgra z szybką koleją metropolitalną BiT-City i innymi formami transportu publicznego.

Projekt zakłada budowę 94,7 km dwutorowej linii do Fordonu oraz mostu tramwajowego i peronu przesiadkowego, a także zakup 12 jednostek tramwajowych.

Wskutek realizacji projektu przez transport miejski zostanie obsłużone dodatkowe 2,6 miliona osób rocznie.

Cele i szczegóły projektu

Trasa tramwaju przebiegać będzie od ul. Wyścigowej do ul. Geodetów, ul. Bora Komorowskiego oraz ul. Brzegowej, a peron przesiadkowy znajdować się będzie na stacji Bydgoszcz Wschód. Projekt zakłada również przebudowę systemu dróg wzdłuż linii.

Infrastruktura pomocnicza uwzględnia budowę pętli końcowej, mijanki oraz dwóch pętli awaryjnych, 14 przystanków wraz z peronem przesiadkowym integrującym tramwaj z koleją, trakcję i układ zasilania, system kontroli ruchu na 13 skrzyżowaniach, system informacji pasażerskiej na każdym z przystanków, prace w zakresie inżynierii lądowej oraz obiekty ochrony środowiska.

Rewitalizacja dróg obejmuje adaptację 18 skrzyżowań wzdłuż linii tramwajowej oraz zmianę konfiguracji istniejących ulic. W wyniku zmiany konfiguracji istniejących chodników i budowy nowych odcinków zabezpieczony zostanie ruch pieszych i pojazdów. Proces ten będzie uwzględniać przebudowę istniejących dróg rowerowych i chodników oraz budowę nowych odcinków dróg, także dojazdowych. Z kolei zbędna istniejąca infrastruktura zostanie zdemontowana.

Łączna wartość inwestycji i środków finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy” wynosi 100 429 217 EUR, z czego 65 320 580 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

10/06/2015