Zakup nowych taborów w celu usprawnienia połączeń transportowych

Dzięki 14 nowym elektrycznym zespołom trakcyjnym (EZT) pasażerowie korzystający z transportu kolejowego w województwie pomorskim, lubuskim i wielkopolskim mogą liczyć na większy komfort podróży i lepszą jakość usług transportowych.

Inne narzędzia

 

Oprócz usprawnienia połączeń inwestycja ta zapewnia ekologiczne środki transportu w północno-zachodniej Polsce. Nowe tabory są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Umożliwiają one także przewożenie dużego bagażu. Maksymalna prędkość EZT wynosi 160 km/h. Znajduje się w nich 190 miejsc siedzących oraz 210 miejsc stojących.

Nowe tabory będą kursować na następujących połączeniach:

  • Poznań – Szczecin – Świnoujście (województwo wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie);
  • Szczecin – Słupsk (województwo zachodniopomorskie);
  • Poznań – Zielona Góra – Nowa Sól (województwo wielkopolskie i lubuskie).

Szacuje się, że dzięki nowym taborom oszczędności pasażerów w 2016 r. wyniosą 3 291 726 EUR. Nowe EZT są własnością województwa zachodniopomorskiego (12 jednostek) i lubuskiego (2 jednostki).


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych wykorzystywanych w transporcie pasażerskim w województwie zachodniopomorskim i lubuskim” wynosi 71 899 434 EUR, z czego 46 763 859 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

17/06/2015