Nowy odcinek autostrady A1 w budowie

Nowy odcinek autostrady A1 jest obecnie budowany w południowej Polsce. Ten 44-kilometrowy odcinek nowej drogi, rozpoczynający się od granic miejscowości Pyrzowice i biegnący na północ do Sośnicy, jest ważnym fragmentem osi autostrady A1, która stanowi trzon polskiej sieci transportowej.

Inne narzędzia

 

Budowa autostrady A1, zwanej także Trasą Europejską E75, rozpoczęła się w 1997 r. Droga ta stanowi ważny odcinek Transeuropejskiej Autostrady Północ-Południe łączącej Skandynawię z krajami Morza Śródziemnego. A1 jest także ważną arterią dla polskiej gospodarki, ponieważ łączy ona główne porty wybrzeża bałtyckiego ze środkową i południową częścią kraju i stanowi nowoczesny korytarz tranzytowy między Gdańskiem w Polsce a Wiedniem w Austrii.

Najnowszy odcinek pozwoli zmniejszyć obciążenie ruchem kołowym starych, słabo utrzymanych dróg i skróci czas przewozu towarów z północy na południe kraju oraz poza granice Polski. Inni użytkownicy dróg będą mogli płynniej podróżować po drodze o lepszej nawierzchni i mniejszej ilości zatorów.

Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet

Ten odcinek i całość projektu autostrady A1 jest w oczywisty sposób bardzo ważny dla Polski, z różnych powodów, ale bezpieczeństwo drogowe ma najwyższy priorytet. Odcinek Pyrzowice-Maciejów-Sośnica nie tylko zmniejszy obciążenie dla istniejącej drogi krajowej DK-78, ale będzie też stanowił bardziej nowoczesną alternatywę, która także pozwoli zmniejszyć ilość wypadków drogowych. Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem nadzorowali projekt i budowę autostrady, aby zadbać o wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa na nowo budowanej drodze.

Zakład utrzymania drogi będzie znajdował się przy węźle Maciejów, i będzie składał się z: budynku dla służb administracyjnych i policji; hangaru dla ciężkich samochodów ciężarowych i solarek; magazynu/warsztatu; hangaru dla pojazdów typu Unimog oraz ładowarki; magazynu dla sprzętu do odśnieżania; stacji trafo oraz kontenera na materiały niebezpieczne.

Planowany odcinek autostrady wyposażony będzie także w punkty obsługi pasażera z udogodnieniami dla dorosłych i dzieci, umilającymi te jakże potrzebne przerwy w podróży.

Korzyści dla sąsiednich terenów

Szacuje się, że w wyniku wybudowania nowego odcinka autostrady powstanie 6 700 nowych miejsc pracy. Wpływ na sąsiednie tereny będzie także istotny nie tylko ze względu na zmniejszenie ruchu na zatłoczonych drogach czy zmniejszenie zanieczyszczenia spalinami, ale także ze względu na fakt, że w miejscowościach sąsiadujących z autostradą pojawią się nowe przedsiębiorstwa, oraz na fakt, iż da to pożądany impuls dla rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz turystyki.

Data projektu

23/10/2012