Nowy odcinek ważnej trasy przyniesie korzyści wszystkim użytkownikom

Budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 16 w północno-wschodniej Polsce powinna zapewnić szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie okolicznym mieszkańcom, turystom i przewoźnikom. Liczący 26,31 km fragment drogi szybkiego ruchu między Barczewem a Borkami Wielkimi pozwoli obsłużyć ruch zarówno obecny, jak i przyszły.

Inne narzędzia

 

Droga krajowa nr 16 biegnie przez znaczny obszar Polski — od Dolnej Grupy na północy, poprzez Olsztyn, aż do miejscowości Ogrodniki w pobliżu granicy z Litwą. Prace na tym odcinku mają zagwarantować usprawnienie ruchu i skrócenie czasu podróży, zapewniając przy tym lepsze połączenia między regionalnymi centrami i lokalnymi miastami. Projekt ten przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom regionu warmińsko-mazurskiego, a także firmom przewozowym i gościom, gdyż poprawi dostęp do sieci transportu drogowego oraz zwiększy bezpieczeństwo na drogach.

Oprócz udostępnienia nowego odcinka drogi głównej program prac przewiduje też budowę trzech węzłów drogowych, 15 mostów, trzech tras dojazdowych do obszarów wiejskich oraz trzech przejść dla pieszych. W planach jest także budowa ośmiu przepustów dla zwierząt, ekranów akustycznych, systemu odwadniania i kanalizacji burzowej.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Monitorowanie czynników środowiskowych, takich jak poziom hałasu i zanieczyszczeń oraz jakość wody, pomaga zapewnić podejmowanie działań, dzięki którym droga nie będzie wywierać negatywnego wpływu na położone w jej sąsiedztwie obszary mieszkalne i rolnicze. Bezpośrednio po oddaniu drogi do eksploatacji zostaną też przeprowadzone testy bezpieczeństwa, a później dokonywane będą okresowe inspekcje bezpieczeństwa na drodze.

Szacuje się, że w fazie realizacji projektu powstanie 1 530 miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji realizowanych w ramach projektu „Budowa drogi nr 16 Olsztyn – Augustów (z wyjątkiem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo – Borki Wielkie” wynosi 141 320 483 EUR, z czego 113 545 285 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt jest finansowany w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Data projektu

22/10/2013