Nowy odcinek drogi szybkiego ruchu na Śląsku przybliża zakończenie ważnego korytarza transportowego.

Droga szybkiego ruchu pomiędzy Katowicami a Gliwicami określana jako Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) należy do najważniejszych korytarzy transportowych na linii wschód zachód na Śląsku. To największa w historii inwestycja drogowa podjęta przez władze lokalne w Polsce.

Inne narzędzia

 

Ta sześciopasmowa trasa będzie mieć łącznie 31 km długości, z czego dotychczas wykonano około 20 km pomiędzy Katowicami a Zabrzem. Z przyczyn planistycznych budowę pozostałych 11 km odcinka zachodniego łączącego Zabrze z Gliwicami podzielono na dwa odrębne projekty: realizowany obecnie o długości 5,75 km oraz odcinek końcowy o długości 5,25 km.

DTŚ należy do najważniejszych dróg Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – większość trasy przebiega równolegle do autostrady A4. Droga ta znajduje się na północ od autostrady, ułatwiając dostęp do zatłoczonych centrów miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Na ostatnim odcinku drogi szybkiego ruchu do Gliwic zostaną zbudowane zjazdy na autostradę A4 (wschód-zachód) oraz autostradę A1 (północ-południe). Będą z niego bezpłatnie korzystać użytkownicy ruchu lokalnego i regionalnego, omijając płatną autostradę A4. W pewnym stopniu będzie ona także obsługiwać ruch tranzytowy.

Budowa prowadzona z poszanowaniem środowiska

Nowy odcinek drogi szybkiego ruchu udostępni węzły łączące ją z innymi trasami, chodniki i ścieżki rowerowe, elementy umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa na drodze i zarządzanie ruchem, a także ekrany akustyczne i inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska. W Gliwicach trasa ma przebiegać przez teren polderu, co wiąże się z podwyższeniem tego odcinka. Na terenie lasów niedaleko Zabrza drogę zaprojektowano tak, aby umożliwić zwierzętom przemieszczanie się pod wiaduktem.

Nowy odcinek drogi ma zwiększyć płynność ruchu i przepustowość trasy oraz poprawić komfort podróży. Z obliczeń wynika, że droga szybkiego ruchu spowoduje skrócenie trasy pomiędzy Katowicami a Gliwicami o 26 %, zredukowanie czasu jazdy o 76 % i zmniejszenie zużycia paliwa o 47 %. Powinna też przyczynić się do zredukowania liczby wypadków drogowych i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.

Szacuje się, że realizacja projektu nowego odcinka drogi pozwoli na etapie budowy utworzyć bezpośrednio 1 294 miejsca pracy na okres 24 miesięcy.

Budowę DTŚ rozpoczęto w 1986 r., lecz z przyczyn finansowych w 1990 r. prace wstrzymano. Podjęto je ponownie w 1994 r., gdy Europejski Bank Inwestycyjny udzielił gwarancji ich finansowania. Od roku 1999 budowa DTŚ jest współfinansowana z budżetu państwa, a także przez władze lokalne województwa śląskiego oraz miasta, przez które biegnie trasa. Ponadto planuje się położenie kolejnego, liczącego 22 km odcinka DTŚ z Katowic do Zagłębia Dąbrowskiego.

Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE


Łączny budżet projektu o nazwie „Międzyregionalna droga szybkiego ruchu DTŚ Zachód, odcinek Zabrze-Gliwice” wynosi 91 669 518 euro, z czego 76 544 048 euro zostanie wyasygnowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007-2013.

Data projektu

23/01/2013