Nowa droga skraca czas podróży w województwie łódzkim

Nowa droga w środkowej Polsce skraca czas podróży w historycznej części kraju, zmniejszając opóźnienia, podnosząc poziom bezpieczeństwa na drogach i zwiększając komfort jazdy.

Inne narzędzia

 

Zachodnia obwodnica Łodzi, wraz z odcinkiem obwodnicy Pabianic, liczy 15 km i łączy tereny miejskie z wiejskimi. Ta inwestycja unijna, zlokalizowana w obrębie i wokół województwa łódzkiego, stanowi kluczowy element krajowej sieci drogowej i zapewnia korzyści obszarom wiejskim w środkowej części Polski.

Oddana już do użytku nowa droga ekspresowa usprawnia połączenia i podróże tranzytowe w obrębie oraz wokół województwa łódzkiego, podnosząc także poziom bezpieczeństwa na drogach. Szacuje się, że wartość czasu zaoszczędzonego dzięki skróceniu podróży wynosi w transporcie pasażerskim nawet EUR 22 647 000 rocznie, a w transporcie towarowym — niemal  EUR 4 000 000.

Arterie w sercu Polski

Zachodnia obwodnica Łodzi i obwodnica Pabianic są położone w centrum Polski, w regionie składającym się głównie z terenów rolniczych i leśnych. Ta nowoczesna trasa transportowa stanowi odcinek drogi krajowej nr 14 z Łowicza do Złoczewa. Przyniesie ona korzyści również gminom Ksawerów i Dobroń, zapewniając im lepszy dostęp do okolicznych miasteczek i otaczających je terenów.

Obejmujący dwie obwodnice projekt zakłada budowę 9,61 km drogi ekspresowej i 5,56 km drogi krajowej. Zakres prac obejmuje budowę skrzyżowań, ekranów akustycznych i dróg dojazdowych, a także przepustów do odprowadzania wody i nawet przejść dla zwierząt. Ważny element infrastruktury stanowią instalacje do zarządzania ruchem i zapewniania bezpieczeństwa na drodze. W trakcie jej budowy są także przestrzegane surowe standardy ochrony środowiska, a stosowanie się do nich jest monitorowane.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa zachodniej obwodnicy Łodzi w ramach drogi ekspresowej S14 oraz odcinka obwodnicy Pabianic” wynosi EUR 141 824 796 euro, z czego EUR 108 504 088  pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

09/09/2014