Nowa droga i most usprawnią ruch

Budowa odcinka drogi krajowej nr 1 o długości 4,1 km – w tym 540-metrowego mostu przez Wisłę w Toruniu – skróci czas przejazdu, zmniejszy ilość wypadków i wielkość emisji.

Inne narzędzia

 

W ramach tego projektu wykonana zostanie nowa droga z dwoma pasami w każdym kierunku, wraz z drogami serwisowymi, wiaduktami, estakadami i tunelem. W ramach projektu przebudowane zostanie także 400 metrów linii tramwajowej. Prace będą realizowane pomiędzy węzłem przy planu Daszyńskiego na północy a węzłem Łódzka na południe od Torunia.

Projekt zlokalizowany jest w ramach głównego korytarza północ-południe Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) w Polsce środkowej, łączącego Pomorze ze Śląskiem. Sieć TEN-T jest wspierana ze środków unijnych a jej celem jest poprawa połączeń i infrastruktury transportowej w celu zapewnienia wydajniejszych przewozów ludzi i towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Projekt w Toruniu ma na celu poprawę przepływności, bezpieczeństwa, wydajności i jakości tego korytarza drogowego dla ruchu tranzytowego i lokalnego.

Duże oszczędności

Gotowa droga powinna zapewnić roczne oszczędności czasu w wysokości ok. 25 141 106 euro dla samochodów osobowych i 3 011 735 euro dla samochodów dostawczych. Ponadto powinna ona zmniejszyć koszty wypadków o około 3 869 185 euro przy jednoczesnym ograniczeniu emisji do poziomu 717 846 euro liczonego w korzyściach dla środowiska.

W fazie realizacji projekt ten wygeneruje 2 573 nowe miejsca pracy. Koszt utrzymania drogi po jej wykonaniu będzie ponosić miasto Toruń.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt zatytułowany „Construction of Torun road bridge with access roads” (Budowa mostu drogowego z drogami dojazdowymi w Toruniu) ma zapewniony łączny budżet 139 651 241 euro, przy wkładzie unijnego Funduszu Spójności na poziomie 116 538 961 euro w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

11/07/2012