Nowe połączenie kolejowe z Międzynarodowego Portu Lotniczego (MPL) Kraków-Balice pobudzi lokalną gospodarkę

Oczekuje się, że modernizacja linii kolejowej między krakowskim portem lotniczym a centrum miasta radykalnie skróci czas dojazdów do pracy oraz przyciągnie turystów i inwestycje do całego regionu małopolskiego.

Inne narzędzia

 

Prace obejmują budowę elektrycznej, dwutorowej linii kolejowej łączącej główny dworzec kolejowy Krakowa z krakowskim portem lotniczym. Cel ten zostanie osiągnięty przez staranną modernizację istniejącej linii kolejowej na odcinkach Kraków Główny – Mydlniki – Balice. Łączna długość zmodernizowanych odcinków wynosi 10 km. Pociągi będą mogły je pokonywać z maksymalną prędkością 80 km/h, a maksymalny dopuszczalny nacisk na oś to 22,5 tony.

Turyści i inwestycje

Celem projektu jest skrócenie czasu dojazdu do pracy oraz poprawa jakości transportu miejskiego w Krakowie. Nowe połączenie powinno także przyciągnąć do regionu więcej turystów i inwestycji. Oczekuje się, że projekt ten przyniesie korzyści zarówno pasażerom korzystającym z krakowskiego portu lotniczego, jak i lokalnym mieszkańcom. Krakowski port lotniczy jest jednym z ośmiu polskich lotnisk wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Oprócz budowy i modernizacji torów ten ambitny projekt obejmuje także budowę nowych rozjazdów, platform i przejazdów kolejowych oraz instalację sprzętu sygnalizacyjnego i systemów sterowania, a także napowietrznych linii energetycznych. Przewiduje się także budowę czterech przejść dla zwierząt. Ponadto w budowie jest także nowy dworzec kolejowy Kraków Balice.

Roczną wartość oszczędności z tytułu skrócenia czasu podróży szacuje się w samym tylko 2015 r. na 721 166 EUR. Według prognoz wartość korzyści społeczno-gospodarczych wynikających z faktu, że część pasażerów wybierze zamiast przejazdu samochodem przejazd koleją wyniesie w latach 2012–2041 aż 12 631 697 EUR.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice” wynosi 83 050 019 EUR, z czego 45 629 535 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

10/06/2015