Wdrożenie nowego systemu produkcji i rozwój badań w firmie wytwarzającej kauczuk syntetyczny

Nowoczesny sprzęt do produkcji syntetycznego kauczuku pozwoli na zaspokojenie potrzeb rynkowych. Nowe placówki badawcze i nowy system produkcji ma zapewnić dodatkowe 162 miejsca pracy.

Inne narzędzia

 

Nowy proces produkcji

Synthos Dwory 7 to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością specjalizująca się w wytwarzaniu kauczuku, lateksu i polistyrenu. Obecna inwestycja pozwoli na wdrożenie nowych technologii produkcji funkcjonalnego kauczuku butadienowo-styrenowego (SSBR X3). Wzrost produkcji ma zaspokoić rosnące potrzeby zakładów produkujących opony samochodowe, które są odbiorcami 75% produkcji kauczuku syntetycznego. Dzięki tej inwestycji Synthos Dwory 7 zyska pozycję lidera w zakresie innowacji dotyczących kauczuku syntetycznego.

Współpraca i innowacje

W ramach wspomnianego projektu Synthos Dwory 7 powoła do życia funkcjonujący w pełnym wymiarze dział badawczo-rozwojowy. W ten sposób zostanie pionierem w zakresie kauczuku syntetycznego. Ponadto prace badawczo-rozwojowe przyczynią się do wzbogacenia oferty, zwiększenia przychodów i poprawy rentowności firmy.

Synthos Dwory 7 będzie współpracować merytorycznie z polską grupą naukowo-badawczą LifeScience Klaster Kraków i nawiąże kontakt z Towarzystwem Fraunhofera — organizacją zrzeszającą 56 niemieckich instytucji naukowo-badawczych, aby skorzystać z niemieckiej wiedzy i doświadczeń.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7” wynosi 138 786 818 EUR, z czego 29 400 219 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach czwartej osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

03/06/2015