Nowy polski projekt drogowy stymuluje regenerację gospodarki

Budowa dwóch nowych dróg w Polsce ma przyciągnąć inwestycje do województw wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Inne narzędzia

 

Główny cel projektu to usprawnienie ruchu na istniejących drogach oraz połączeniach między regionami Poznania i Wrocławia, co powinno poprawić komunikację w całym regionie. Oczekuje się też, że inwestycja spowoduje skrócenie czasów podróży, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną całego regionu.

Dwie drogi ekspresowe

Jeden z programów uwzględnia budowę odcinka Kaczkowo-Korzeńsko drogi ekspresowej S5, o długości 29,31 km. Na czteropasmowej drodze będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 100 km/h. Innym elementem jest obwodnica Rawicza o długości blisko 9 km, która jest częścią drogi krajowej DK 36. Na tej dwupasmowej drodze będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Obie inwestycje są zlokalizowane w obwodach Leszno i Rawicz w województwie wielkopolskim, oraz Trzebnicka i Górowska w województwie dolnośląskim.

Projekt przewiduje budowę czterech węzłów i rond oraz czterech miejsc obsługi podróżnych. Zostanie też zbudowana ścieżka dla pieszych i rowerów w celu utrzymania ciągłości istniejącego „Rawickiego Mickiewiczowskiego Szlaku Rowerowego”.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dodatkowo przewidywane jest zainstalowanie ekranów akustycznych, oświetlenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa.

Szacuje się, że oddanie dróg do eksploatacji przyniesie oszczędności w transporcie pasażerskim nawet 13 148 921 EUR rocznie, a w transporcie towarowym 3 336 147 EUR.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE:

Łączna wartość inwestycji „Budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odcinek Kaczkowo – Korzeńsko” wynosi 284 612 561 EUR, z czego 200 792 755 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013, w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”.


Data projektu

24/09/2014