Nowa spalarnia w Koninie (Polska) zamienia śmieci w energię

Budowa nowej spalarni odpadów komunalnych w Koninie, w środkowej Polsce, stanowi trzon dużego projektu, który przyniesie korzyści lokalnemu środowisku oraz 370 tys. mieszkańców regionu.

Inne narzędzia

 

Do spalarni tej mają być wysyłane odpady z Konina oraz z otaczających go powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Dzięki technologii kogeneracji zakład może wytwarzać jako produkt uboczny procesu spalania energię cieplną i elektryczną. Budowa spalarni pozwala na reorganizację systemów gospodarki odpadami komunalnymi na tym terenie. Projekt obejmuje także plany rekultywacji 14 lokalnych składowisk odpadów.

Nowoczesne rozwiązanie

Zakres prac związanych z budową nowej spalarni odpadów obejmuje następujące elementy: jednostka spalająca, w skład której wchodzą piec z kotłem, systemy usuwania popiołu i odżużlania oraz kanały spalinowe i powietrzne; blok parowy z turbiną, wymiennikiem ciepła, generatorem i rurociągami; system oczyszczania spalin oraz elementy opcjonalne do transportu i składowania popiołu i pozostałości z oczyszczania spalin; budynek administracyjno-socjalny; drogi wewnętrzne, parking i elementy architektury krajobrazu; oraz warsztaty konserwacyjne i laboratorium.

Po osiągnięciu pełnej sprawności operacyjnej spalarnia będzie mogła przetwarzać około 94 000 Mg (czyli ton) mieszanych odpadów komunalnych rocznie. Jej linia spalania będzie mogła przetwarzać 12,05 Mg odpadów na godzinę i będzie działać przez co najmniej 7800 godzin rocznie. Po zakończeniu prac projekt powinien bezpośrednio zaowocować powstaniem 48 miejsc pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Usprawnienie gospodarki odpadami w subregionie konińskim” wynosi 95 168 904 EUR, z czego 35 506 203 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

25/11/2014