Nowy zakład produkcyjny zapewnia nowatorski produkt i miejsca pracy

Budowa zakładu produkującego nowatorski produkt dla sektora budowlanego umożliwia stworzenie ponad 200 miejsc pracy i gwarantuje wiele korzyści dla środowiska.

Inne narzędzia

 

Zakład znajduje się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na południu Polski i produkuje płyty OSB. Płyty te są wykorzystywane jako poszycia sufitów, ścian wewnętrznych i ścianek działowych. Cechują się sztywnością litego drewna i wytrzymałością sklejki, ale do ich produkcji można wykorzystać drewno niższej jakości. Jako produkt budowlany płyty OSB mają znaczną przewagę nad panelami z desek, między innymi z powodu powierzchni lepiej przygotowanej do malowania i większej odporności na ogień.

Nowatorski obiekt

Ze środków sfinansowano budowę budynków zakładu i związanej z nim infrastruktury — dróg wewnętrznych i obszarów manewrowania. Jednostka jest wyposażona w nowoczesną linię produkcyjną wraz ze sprzętem, narzędziami i urządzeniami. Niektóre z elementów wyposażenia będą wykorzystywane do celów badawczych i rozwojowych. Inwestycja obejmuje również zakup oprogramowania dla zakładu i sfinansowanie kampanii marketingowej służącej rozpowszechnieniu informacji na temat produktu.

Nowy zakład będzie prowadzony przez firmę Kronospan OSB Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją produktów i materiałów drewnopochodnych, takich jak żywice i laminaty, w wielu krajach na świecie. W ramach projektu firma zobowiązuje się współpracować z Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu. Współpraca ma na celu rozwój nowatorskich technologii i rozwiązań w zakresie produkcji drewnopochodnych paneli, w tym płyt OSB. Obie strony będą testować jakość materiałów i komponentów, aby ocenić trwałość i jakość powierzchni płyt.


Ponadto będzie sprawdzany poziom emisji lotnych składników organicznych podczas procesu produkcji. Certyfikacja płyt OSB jako przeznaczonych dla branży budowlanej ułatwi wprowadzenie tego nowatorskiego produktu na rynek. W ramach projektu firma Kronospan chce również nawiązać kontakt z małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze Śląskiego Klastra Drzewnego z siedzibą niedaleko Opola.

Korzyści dla środowiska

Projekt zapewnia wiele korzyści dla środowiska, ponieważ w zakładzie zamiast tradycyjnego paleniska węglowego stosowany jest bojler na biomasę. Oznacza to mniejszą emisję zanieczyszczeń, w tym redukcję emisji dwutlenku siarki na poziomie 100% i redukcję emisji dwutlenku węgla na poziomie 79%. Płyty OSB są produkowane z wykorzystaniem mniejszej ilości spoiw niż w przypadku tradycyjnych płyt, co również ma pozytywny wpływ na środowisko.


Podsumowując, projekt gwarantuje wzrost konkurencyjności i przychodów firmy, a także zwiększenie jej zdolności innowacyjnej. Szacuje się, że podczas wdrażania projektu powstanie 141 miejsc pracy, a w fazie operacyjnej 60 stanowisk. Projekt pośrednio przyczyni się też do powstania kolejnych 282 miejsc pracy podczas budowy zakładu i 120 w jego fazie operacyjnej.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa zakładu produkcyjnego płyt OSB, wykorzystującego nowatorską technologię” wynosi 104 034 908 EUR, z czego 25 674 081 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

10/04/2014