Zwiększenie dostaw gazu dzięki nowemu rurociągowi

Budowa nowego gazociągu w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim pozwoli zwiększyć ilość gazu dostarczanego do przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych.

Inne narzędzia

 

Rurociąg łączący wsie Rembelszczyzna i Gustorzyn ma być głównym elementem umożliwiającym rozwój energetycznej sieci przesyłowej w Polsce centralnej i północno-wschodniej. Realizacja projektu podzielona jest na trzy etapy:  budowę odcinka gazociągu między Gustorzynem i Płockiem (63 km) wraz z budową węzła Płock i rozbudową węzła Gustorzyn; budowę odcinka gazociągu między Rembelszczyzną i Płońskiem (63 km) wraz z budową węzła Płońsk i rozbudową węzła Rembelszczyzna; budowę 50-kilometrowego odcinka gazociągu między Płockiem i Płońskiem.

W sumie gazociąg będzie miał 176 km długości. Projekt ten pozwoli na przesył większej ilości gazu z podziemnych zbiorników w Mogilnie i Wierzchowicach oraz z budowanego nowego terminalu LNG w Świnoujściu.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Gazociąg relacji Rembelszczyzna–Gustorzyn” wynosi 168 227 806 EUR, z czego 53 859 047 pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikacja dostaw energii”.


Data projektu

10/12/2014