Nowy terminal skroplonego gazu ziemnego zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski

Budowa terminalu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa paliwowego oraz stymulację rozwoju, konkurencyjności i inwestycji w regionie. Przyczyni się również do ograniczenia emisji CO2 i promowania ekologicznych rozwiązań energetycznych w Polsce.

Inne narzędzia

 

Nowy terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu jest ważną inwestycją w porcie morskim na pomorskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Terminal wyposażony w urządzenia do rozładunku i regazyfikacji otwiera nowe drogi dostaw gazu do krajów Europy Wschodniej, tradycyjnie uzależnionych od Rosji.

Oprócz budowy terminalu LNG realizowane są także trzy równoległe projekty mające zapewnić jego pełną funkcjonalność, czyli:

  • budowa infrastruktury zapewniającej dostęp do zewnętrznego portu w Świnoujściu;
  • budowa nabrzeża umożliwiającego bezpieczny rozładunek LNG;
  • budowa gazociągu Świnoujście–Szczecin łączącego terminal LNG z krajowym systemem przesyłowym.

W efekcie projekt w województwie zachodniopomorskim przyczyni się do powstania 129 nowych miejsc pracy.

Usprawnienie magazynowania i dystrybucji energii w Europie

Produkcja LNG to skraplanie gazu ziemnego, w wyniku którego następuje zmniejszenie objętości paliwa do jednej sześćsetnej objętości gazu w naturalnej — gazowej — postaci. Skroplony gaz może być następnie przesyłany i w miejscu docelowym ponownie zamieniany na gaz. W Europie jest jednak bardzo mało terminali LNG, co oznacza, że dostawy gazu są uzależnione od rurociągów. W wyniku spalania gazu ziemnego powstaje mniej gazów cieplarnianych niż w przypadku spalania ropy naftowej i węgla, czyli wraz z odnawialnymi źródłami energii i energią jądrową gaz ziemny może być dobrym paliwem niskoemisyjnym.

Terminal w Świnoujściu może przyjąć 5 000 000 000 Nm3 gazu rocznie (Nm3 oznacza „metr sześcienny normalny”, czyli w warunkach normalnych) w postaci 8 300 000 m3 LNG. Wielkość ta wzrośnie do 7 500 000 000 Nm3 gazu ziemnego po 2017 r. Nowa infrastruktura obejmuje urządzenia do rozładunku LNG ze statków i przechowywania skroplonego gazu przed procesem „regazyfikacji” w terminalu, w wyniku którego zostanie przywrócona pierwotna postać paliwa. Terminal jest także wyposażony w dodatkowe urządzenia umożliwiające dostawę gazu ziemnego do krajowego systemu przesyłowego i ładowanie gazu na ciężarówki.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa terminalu LNG w Świnoujściu — instalacji do odbioru i regazyfikacji” wynosi 845 969 400 EUR, z czego 223 740 269 EUR pochodzi z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013 w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii”