Nowa obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej usprawnia transport i zapewnia większą ochronę środowiska

Nowa droga w południowo-wschodniej Polsce poprawia płynność ruchu i skraca czas podróży w regionie, podnosząc jednocześnie poziom bezpieczeństwa na drogach. Projekt budowlany spełnia również surowe standardy środowiskowe i minimalizuje zanieczyszczenie środowiska.

Inne narzędzia

 

Budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej, stanowiącej odcinek drogi ekspresowej S19 z Międzyrzeca Podlaskiego do Lubartowa, eliminuje czarny punkt transportowy w pobliżu terenów mieszkaniowych.

Inwestycja skraca czas podróży osób dojeżdżających do pracy, turystów i okolicznych mieszkańców, a także zwiększa płynność ruchu w tym regionie i poza nim. Obwodnica Kocka wraz z obwodnicą Woli Skromowskiej stanowi niemal osiem kilometrów drogi krajowej.

Zwiększenie płynności ruchu

Obwodnica, stanowiąca jeden z odcinków drogi krajowej nr 19 w południowo-wschodniej Polsce, biegnie przez gminę Lubartów. Łączy położoną blisko północnej granicy państwa Kuźnicę z Białymstokiem, Lublinem, Niskiem, Rzeszowem i Barwinkiem leżącym na granicy ze Słowacją.

Projekt infrastrukturalny obejmuje także budowę nowych mostów przez rzeki Wieprz i Tyśmienica.

Szybka trasa zapewniająca oszczędność czasu

Nowy projekt infrastrukturalny przewiduje budowę jednojezdniowej drogi ekspresowej o długości 7,87 km. Projekt obwodnicy zakłada poruszanie się po niej z maksymalną prędkością 100 km/h, a dopuszczalne obciążenie wynosi 115 kN/oś. Projekt obejmuje budowę węzła Kock łączącego obwodnicę z nową trasą prowadzącą do Kocka z północy, a także budowę węzła Bykowszczyzna łączącego obwodnicę z nową trasą prowadzącą do Woli Skromowskiej z południa.

Zakres prac przewiduje także budowę dróg dojazdowych i wykonanie niezbędnych adaptacji dróg powiatowych. Od samego początku w ramach projektu przestrzegane są surowe standardy ochrony środowiska. Przeprowadzono analizę poziomów hałasu oraz jakości wody i powietrza. Podjęto też działania mające na celu ograniczenie wpływu drogi na tereny mieszkaniowe, rolnicze i leśne.

Szacuje się, że wartość czasu zaoszczędzonego dzięki realizacji tego rozpoczętego w grudniu 2011 roku projektu wyniesie w transporcie pasażerskim EUR 2 935 629 rocznie, a w transporcie towarowym — EUR 668 846 rocznie.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej stanowiącej odcinek drogi ekspresowej S19 z Międzyrzeca Podlaskiego do Lubartowa” wynosi EUR 55 896 284, z czego EUR 40 579 333 pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013, w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”.


Data projektu

09/09/2014