Nowy węzeł odciąży ruchliwe trasy

Mieszkańcy Warszawy i okolic odczują zalety wynikające z użytkowania nowego węzła drogowego. Zwiększy on płynność ruchu na trasach regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Budowa węzła Łopuszańska–Kleszczowa skróci czas jazdy w obrębie i wokół stolicy Polski w ruchu zarówno pasażerskim, jak i towarowym.

Inne narzędzia

 

Projekt, realizowany w gminie Włochy położonej na południowy zachód Warszawy, obejmuje budowę wielopoziomowego węzła drogowego oraz modernizację liczącego 0,65 km odcinka drogi krajowej nr 8. To ostatnia część modernizacji jezdni Alei Jerozolimskich (etapy 1. i 2. tych prac były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Kompleksowy program budowy

Projekt nowego węzła drogowego ma charakter kompleksowy ― obejmuje część centralną, drogi łączące i wiadukty, a także rondo i tunel. Pozostałe elementy tego kompleksowego programu budowy to m.in. system odwadniania węzła, kanalizacja burzowa nowych odcinków drogi, ekrany akustyczne i pasy zieleni zapewniające ochronę przed hałasem, oświetlenie ulic i światła drogowe, chodniki i ścieżki rowerowe, a także rozwiązania usprawniające poruszanie się niepełnosprawnym. Wytrzymałość wszystkich odcinków nowej drogi na nacisk osi pojazdów sięga 115 kN (kiloniutonów).

Ukończony węzeł zapewni oszczędności z tytułu skrócenia czasu jazdy przekraczające 6 mln euro rocznie w przypadku transportu pasażerskiego i około 400 000 euro rocznie w transporcie towarowym.

Węzeł budowany w ramach projektu będzie miał status bezpłatnej drogi publicznej. Funkcję beneficjenta pełni Miasto Stołeczne Warszawa, które dysponuje możliwościami organizacyjnymi i finansowymi, aby zapewnić zrównoważone wykonanie projektu w dłuższym okresie. Za bieżącą konserwację i naprawy będzie odpowiadać Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) zarządzający drogami komunalnymi.

Podczas zaplanowanej na 27 miesięcy realizacji projektu powstaną prawdopodobnie 874 miejsca pracy.


Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Łączny budżet projektu o nazwie „Modernizacja Alei Jerozolimskich ― budowa węzła Łopuszańska–Kleszczowa” wynosi 53 610 072 euro, z czego 38 980 317 euro zostanie wyasygnowanych z unijnego Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.


Data projektu

23/01/2013