Nowy gazociąg zwiększy niezawodność dostaw

Projekt budowy liczącego 265 km gazociągu wysokociśnieniowego zapewni mieszkańcom oraz firmom z północnej i środkowej Polski większe bezpieczeństwo dostaw gazu. „Gazociąg Szczecin-Gdańsk” pozwoli na dystrybucję gazu z nowych źródeł dostaw i ułatwi przechowywanie nadwyżek poza okresami wzmożonego zapotrzebowania.

Inne narzędzia

 

Region potrzebuje nowego gazociągu z wielu powodów. W północnej Polsce do eksploatacji wchodzą nowe obiekty infrastrukturalne umożliwiające import gazu, w tym terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz „Gazociąg Bałtycki”. Planowany gazociąg będzie efektywnie przesyłać gaz z tych źródeł do odbiorców lokalnych. Ponadto w okresie niewielkiego popytu będzie dostarczać gaz do podziemnych magazynów gazu. Nowy podziemny magazyn jest budowany w Kosakowie k. Gdańska, rozbudowywany jest także podobny obiekt w Mogilnie.

Bodziec gospodarczy

Projektowany gazociąg usprawni połączenia z lokalną siecią gazową oraz zwiększy dostawy gazu do dużych klientów przemysłowych. Usprawnienie obecnej sieci dostaw gazu przyczyni się do rozwoju gospodarki regionu, hamowanej dotychczas brakiem przepustowości istniejącego systemu przesyłowego. Gazociąg zapewni bezpieczeństwo dostaw w czasie długich zim oraz w przypadku okresowych ograniczeń dostaw gazu importowanego.

Nowo budowany gazociąg ma mieć zoptymalizowaną średnicę (700 mm), dzięki czemu nie będzie problemów z przesyłaniem prognozowanych ilości gazu, zapewniając jednocześnie dostęp do systemu zgodnie z ustalonymi zasadami dostępu stron trzecich.

Budowa gazociągu będzie prowadzona w czterech etapach:

  • etap pierwszy: odcinek o długości 63 km pomiędzy Płotami a Karlinem;
  • etap drugi: odcinek o długości 23 km pomiędzy Karlinem a Koszalinem;
  • etap trzeci: odcinek o długości 68 km pomiędzy Koszalinem a Słupskiem;
  • etap czwarty: odcinek o długości 111 km pomiędzy Słupskiem a Wiczlinem.

Zakres prac obejmuje także budowę punktu przyłączeniowego do sieci w miejscowości Reszki oraz systemu dwukierunkowych śluz gazowych w Płotach, Koszalinie i Reblinie.

Beneficjentem projektu, a także właścicielem i zarządcą ukończonego gazociągu jest spółka GAZ System SA.

Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE


Łączny budżet projektu o nazwie „Gazociąg Szczecin-Gdańsk” wynosi 249 999 779 euro, z czego 66 624 531 euro zostanie wyasygnowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

23/01/2013