Nowy gazociąg znacznie zwiększy zdolności przesyłowe

Nowy gazociąg wysokiego ciśnienia w Polsce wkrótce usprawni system przesyłowy w północno-zachodniej części kraju i zapewni szereg korzyści lokalnym społecznościom, przedsiębiorstwom i ogółowi społeczeństwa.

Inne narzędzia

 

Docelowo gazociąg Szczecin–Lwówek będzie miał długość 188,35 km i będzie przebiegał od tłoczni Goleniów do węzła przesyłowego gazu Lwówek. Ta nowa inwestycja infrastrukturalna przyniesie korzyści zarówno obecnym, jak i nowym odbiorcom dzięki dodatkowym zdolnościom przesyłowym, jakie oferuje nowa konstrukcja rurowa o szerszej średnicy wynoszącej 700 mm.

Inwestycja w przyszłość

Obecny system przesyłowy gazu w regionie, zarządzany przez dostawcę zaopatrującego północno-zachodnią Polskę, nie zapewnia wolnych zdolności przesyłowych. W efekcie dostawca — a także inni zainteresowani dostawcy zewnętrzni — nie może rozszerzyć działalności. Nie można także w sposób satysfakcjonujący rozwiązać kwestii prognozowanego wzrostu przesyłu fizycznego wymaganego w celu zaspokojenia zgłaszanego przez rynek popytu.

Dzięki projektowi budowy nowego gazociągu nowi odbiorcy, głównie z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, będą mogli liczyć na większe bezpieczeństwo dostaw, dostosowane do przyszłego zapotrzebowania, a sieci dystrybucyjne będą mogły się rozbudowywać i rozwijać, czerpiąc korzyści ze zwiększonych zdolności przesyłowych gazociągu zgodnie z zasadami dostępu stron trzecich.

Nowe źródła energii

Dodatkową zaletą pomyślnej realizacji tego projektu będzie dywersyfikacja źródeł gazu i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dostaw. Przez połączenie z położonym w północnej Polsce podziemnym magazynem gazu w Wierzchowicach nowy gazociąg otworzy nowe źródło dostaw oraz umożliwi zaopatrywanie w gaz odbiorców z województwa łódzkiego. Ponadto dzięki zastosowaniu by-passów zapewniających ciągły przesył gazu gazociąg będzie się łączył z istniejącą siecią nie powodując żadnych przerw w przesyle gazu.

Planuje się dwuetapową realizację projektu: w pierwszym etapie fragment 117,8 km gazociągu przetnie trzy rzeki i będzie przebiegał od Goleniowa do Gorzowa, a w drugim etapie o długości 70,55 km gazociąg połączy Gorzów Wielkopolski z Lwówkiem, przecinając po drodze jedną rzekę. Spółka GAZ-System S.A., beneficjent projektu, będzie również właścicielem i zarządcą nowej infrastruktury.


Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE


Łączny budżet projektu o nazwie „Gazociąg Szczecin–Lwówek” wynosi 176 343 051 EUR, z czego 52 128 017 EUR zostanie wyasygnowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Data projektu

18/02/2013