Nowa droga ekspresowa poprawi łączność między regionami Polski

Budowa nowej drogi ekspresowej ma ożywić te dwa regiony Polski i zwiększyć lokalną aktywność ekonomiczną.

Inne narzędzia

 

Odcinek drogi ekspresowej S8 o długości 45 km Syców–Kępno–Wieruszów–Walichnowy będzie łączył województwo wielkopolskie i łódzkie. Planowane jest także częściowe odnowienie dróg krajowych DK11 oraz KK8.

Za korzystanie z nowej drogi ekspresowej będą pobierane opłaty. Droga stanowi część planowanej drogi ekspresowej Praga–Helsinki — elementu programu sieci transeuropejskiej (TEN-T), którego celem jest połączenie konurbacji: Wrocław, Łódź, Warszawa oraz Białystok.

Korzyści o szerokim zasięgu

Oczekuje się, że droga przyniesie ogromne korzyści zarówno lokalnym mieszkańcom, którzy będą mogli korzystać z nowej autostrady, aby dostać się do miejsc pracy i wypoczynku, jak i przewoźnikom towarów oraz turystom.

Jednym z celów jest zwiększenie dostępności obszarów, a w efekcie — atrakcyjności całego regionu dla przyszłych inwestorów. Projekt zakłada także wzrost komfortu życia mieszkańców tego regionu oraz podróżnych.

Projekt obejmuje budowę trzech skrzyżowań, 44 obiektów inżynieryjnych (29 wiaduktów, 9 przejść dla dużych i średnich zwierząt, 1 przejście dla pieszych i 5 mostów), przepustów, dwóch miejsc obsługi podróżnych oraz dróg dojazdowych.

Efektem programu będzie bezpieczny i szybki transport między regionami. Droga będzie składała się z dwupasmowej jezdni w każdą stronę, o prędkości konstrukcyjnej 100 km/h oraz powierzchni o nośności 115 kN na oś.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Droga ekspresowa S8, odcinek Syców–Kępno–Wieruszów–Walichnowy” wynosi 319 977 124 euro, z czego 247 278 055 euro pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt był realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013 w ramach osi priorytetowej „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”.

Data projektu

17/11/2014