Nowa droga ekspresowa usprawnia ruch w północno-zachodniej Polsce

Budowa odcinka drogi ekspresowej S3 pozwoliła podnieść komfort podróżowania i skrócić czas jazdy, a także zmniejszyć uciążliwość ruchu drogowego dla okolicznych mieszkańców i jego niekorzystny wpływ na środowisko.

Inne narzędzia

 

Nowy odcinek drogi prowadzi ze Szczecina na granicy z Niemcami w kierunku południowym do Gorzowa Wielkopolskiego. Jest częścią trasy E65 należącej do transeuropejskiej sieci transportowej - (TEN-T) — programu łączącego Malmö w Szwecji z Chanią na Krecie.

Korzyści dla kierowców i mieszkańców

Największą zaletą projektu jest znaczne skrócenie czasu jazdy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drodze i ogólnego komfortu podróży.

Nowa droga przynosi też korzyści dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, przez które prowadzi. Szczecin i Gorzów Wielkopolski — ważne ośrodki regionalne — są łatwiej dostępne dla mieszkańców okolicznych gmin. Środowisko naturalne jest mniej zanieczyszczone i lepiej chronione, co ułatwia zachowanie lokalnej różnorodności biologicznej.

Zakres nowych instalacji

Nowy odcinek drogi ekspresowej o długości 88,6 km obejmuje cztery węzły, 77 obiektów inżynierii lądowej, w tym mosty i wiadukty, oraz infrastrukturę ochrony środowiska, np. przejścia dla dzikich zwierząt, system płotków ochronno-naprowadzających dla płazów, zbiorniki kompensacyjne i mechanizmy monitorowania środowiska. Do dyspozycji podróżujących jest 10 nowych miejsc obsługi podróżnych. Zbudowano też dwa punkty konserwacji dróg.

Na nowej czteropasmowej drodze ekspresowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h i nacisk osi 115 kN/oś. Droga została oddana do użytku w 2010 r.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej nr 3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski” wynosi 595 600 764 EUR, z czego 377 833 020 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/11/2014