Odnowienie warszawskiej sieci tramwajowej dzięki zakupowi nowego taboru

Przeprowadzony ostatnio zakup nowego sprzętu tramwajowego (możliwy dzięki Funduszowi Spójności UE) przyniesie długoterminowe korzyści zarówno mieszkańcom Warszawy, jak i osobom dojeżdżającym do pracy na terenie aglomeracji warszawskiej. Projekt poprawi połączenia komunikacyjne w mieście i zachęci mieszkańców do korzystania z bardziej zrównoważonych form transportu.

Inne narzędzia

 

Nowe tramwaje warszawskie

Najważniejszym długoterminowym celem projektu była poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w aglomeracji warszawskiej. Osiągnięto go dzięki zakupowi 85 nowych tramwajów, które rozmieszczono we wszystkich częściach sieci. 

Poprzez zwiększenie atrakcyjności i dostępności tramwajów jako środka transportu dowożącego do różnych obszarów miasta, projekt przyczynia się do zmniejszenia ruchu na drogach i zachęca do korzystania z bardziej przyjaznych środowisku i zrównoważonych form transportu. 

Większa przepustowość

85 zakupionych nowych pojazdów tramwajowych zapewnia 15 280 dodatkowych miejsc dla pasażerów sieci komunikacji miejskiej. Tym samym projekt przyczynia się do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na transport publiczny dzięki większej przepustowości sieci tramwajowej. W 2016 roku odbyto łącznie 875 144 540 podróży w systemie transportu publicznego. Modernizacja systemu transportu miejskiego umożliwiła odbycie dodatkowych 1 810 952 podróży. 

Projekt miał też na celu zapewnienie jak największej wygody mobilności miejskiej. Nowa nowoczesna flota tramwajów niskopodłogowych dostosowana jest do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, co sprawia, że transport publiczny jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. Oczekuje się, że poprzez podniesienie atrakcyjności sieci tramwajowej projekt zachęci więcej osób do korzystania z tej zrównoważonej i wydajnej formy transportu. Pomoże to również zmniejszyć ruch drogowy w mieście i skrócić czas dojazdu. 

Po upadku komunizmu w 1989 r. rozległa sieć tramwajowa w Warszawie była z początku niedoinwestowana, ponieważ lwią część budżetu miasta przeznaczono na budowę pierwszej linii metra. Od 2005 roku sytuacja się jednak zmienia dzięki nabyciu nowego taboru i modernizacji najważniejszych linii tramwajowych. Projekt w dużej mierze realizowany jest zgodnie z planem stworzenia doskonałej jakości sieci tramwajowej w stolicy Polski.

Total investment and EU funding

Łączna wysokość inwestycji w projekt „Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie“ wynosi 141 026 683 EUR, przy czym wkład Funduszu Spójności UE o wartości 91 748 366 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko“ na okres programowania 2007–2013. Inwestycja podlega priorytetowi „Transport przyjazny środowisku”.

Data projektu

26/09/2016