W wyniku modernizacji starego lotniska wojskowego w Modlinie powstanie nowy krajowy port lotniczy.

Wspomniana modernizacja zapewni dostęp do transportu lotniczego 1,8 mln mieszkańców leżącej nieopodal stolicy.

Inne narzędzia

 

Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów

Port lotniczy w Modlinie (40 km na północny zachód od Warszawy) to byłe lotnisko wojskowe. Modernizacja lotniska przyczyni się do zwiększenia liczby obsługiwanych pasażerów i poprawy konkurencyjności województwa mazowieckiego. W wyniku modernizacji z portu lotniczego w Modlinie ma rocznie korzystać 2,12–3,23 mln pasażerów (1700 pasażerów na godzinę). Aby uzyskać większą mobilność, rozbudowane zostaną pasy startowe, aby obsłużyć 24 090 operacji lotniczych rocznie (12–15 operacji na godzinę).

Lepsze połączenia z regionem

Oprócz budowy nowego terminala pasażerskiego zmodernizowane zostaną pasy startowe, oświetlenie, system odwadniający i system elektryczny lotniska. W efekcie poprawi się dostępność i jakość usług regionalnego transportu publicznego.

Zmodernizowany port lotniczy zapewni dogodne warunki dla rozwoju biznesu regionalnego i zachęci do intensywniejszego korzystania z lotniska przez tanie linie lotnicze i przewoźników czarterowych. W wyniku tej modernizacji powstaną 24 nowe miejsca pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Budowa cywilnego portu lotniczego w Modlinie — modernizacja obecnej i powstanie nowej infrastruktury lotniczej na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie” wynosi 104 263 842 EUR, z czego 37 555 819 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w ramach trzeciej osi priorytetowej „Regionalny system transportu” programu operacyjnego „Mazowsze” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

03/06/2015