Nowa sala koncertowa zwiększa atrakcyjność kulturalną Torunia

Na północy Polski, w Toruniu, powstaje nowoczesne centrum kulturalno-kongresowe, dzięki któremu mieszkańcy zyskają nowoczesny ośrodek muzyki, tańca i sztuki. Nowy obiekt ugruntuje również pozycję miasta jako ośrodka turystycznego i przyciągnie więcej odwiedzających z Polski i innych krajów.

Inne narzędzia

 

Zakres projektu obejmuje budowę wielofunkcyjnej sali koncertowej mogącej pomieścić 1189 osób. Zostanie zbudowany również parking podziemny z 185 miejscami, w tym pięcioma przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Prace budowlane są również prowadzone na przyległym obszarze, aby ułatwić odwiedzającym dostęp i poprawić stan otoczenia.

Po zakończeniu projekt zapewni dostęp do wielu nowoczesnych atrakcji kulturalnych, co w konsekwencji poprawi jakość życia mieszkańców. W szczególności obiekt będzie główną siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Wiele korzyści

Zakres projektu obejmuje budowę sali kameralnej, głównej sali koncertowej, kawiarni oraz zaplecza administracyjnego i technicznego. Środki finansowe zostaną dodatkowo przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego sceny, w tym ruchomego audytorium, a także na prace związane z budową, takie jak nadzór archeologiczny.

Głównym celem projektu było zmniejszenie barier w dostępie do wydarzeń kulturalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przykładowo ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym było jednym z głównych założeń konstrukcyjnych nowego budynku. W ubiegłym roku około 84 300 osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego wymagało pomocy.

Dodatkowo obiekt zwiększy atrakcyjność regionu dla odwiedzających i turystów z zagranicy. Toruń, położony na północy Polski, nad Wisłą, jest jednym z najstarszych miast w kraju i posiada średniowieczne centrum wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Światowej klasy obiekt

Miasto słynie z wielu zabytkowych budowli z epoki średniowiecza oraz z zachowanego w niemal nienaruszonym stanie średniowiecznego układu przestrzennego. W ostatnich latach prowadzono wiele szeroko zakrojonych projektów renowacyjnych w celu poprawy stanu i wyglądu zewnętrznego Starego Miasta.

Światowej klasy ośrodek kulturalny zwiększy atrakcyjność miasta. Zgodnie z założeniami projektu miasto ma czerpać przychody z opłat parkingowych oraz opłat za wynajem obiektów, w tym sali koncertowej, studia nagrań i obszarów komercyjnych.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Przystosowanie dzielnicy Jordanki w Toruniu na potrzeby działalności kulturalnej i kongresowej” wyniosła 57 054 065 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 14 000 000 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Kujawsko-Pomorskie” na okres programowania 2007–2013. Inwestycja podlega priorytetowi „Rozwój infrastruktury społecznej”.

Data projektu

23/03/2017