Nowy zakład chemiczny zapewnia innowacyjność i wydajność

Projekt budowy innowacyjnego zakładu produkcyjnego w zachodniej Polsce, w którym wytwarzany będzie ultraczysty kwas monochlorooctowy (U‑P MCAA), ożywi lokalną gospodarkę oraz ograniczy negatywny wpływ na środowisko.

Inne narzędzia

 

U‑P MCAA to wysokoreaktywna substancja wykorzystywana w produkcji różnego rodzaju produktów chemicznych i półproduktów w takich branżach jak produkcja spożywcza, farmaceutyka, pielęgnacja urody i papiernictwo. Nowa fabryka pozwala na wyprodukowanie 42 000 ton kwasu rocznie. W ramach inwestycji sfinansowane będzie również założenie działu badań i rozwoju. Oczekuje się, że w rezultacie powstanie 151 miejsc pracy we wspieranych przedsiębiorstwach, łącznie z małymi firmami.

Korzyści rynkowe

Zakład powstaje na Dolnym Śląsku, gdzie funkcjonuje już wiele spółek sektora chemicznego. Ukończenie projektu umożliwi spółce PCC MCAA ugruntowanie konkurencyjnej pozycji tego nowego produktu na rynku.

Główną innowacją w przedsięwzięciu jest część procesu produkcji kwasu, w której ograniczone są straty katalizatora i surowców przy wykorzystaniu niewielkiej ilości energii. Ponadto zakład zapewnia stabilne, wydajne i nieprzerwane działanie, a procedury w nim stosowane ograniczają emisję pochodnych chloru.

Nowy obiekt zlokalizowany jest w pobliżu istniejącego, zmodernizowanego zakładu elektrolizy produkującego chlor, wodór i sodę kaustyczną, dzięki czemu możliwe będzie przetwarzanie produktów na miejscu. Gwarantuje to również bezpieczeństwo, ponieważ nie jest konieczny transport chloru na długich dystansach.

Nowy sprzęt

Inwestycja obejmuje elementy konstrukcyjne i zakup sprzętu. Jako przykład można podać instalacje krystalizacji oraz oczyszczania i absorpcji kwasu chlorowodorowego, które zostaną zbudowane. Zakupione materiały budowlane, maszyny i sprzęt uwzględniają: reaktory dekompozycji termalnej i krystalizatory, które są połączone z instalacją produkcyjną, maszyny i sprzęt do produkcji płynnego U‑P MCAA, stosowne systemy automatyzacji i elektryczne, izolacja i ogrzewanie katalizatora, a także materiały i maszyny instalacji do zestalania odpadów.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Innowacyjna instalacja produkcji ultraczystego kwasu monochlorooctowego (U‑P MCAA)” wynosi 68 573 053 EUR, z czego 14 332 892 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

10/06/2015